หางานราชการ : คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 16 อัตรา

  • 07 ม.ค. 2562
  • 1016

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สมัครด้วยตนเอง วันนี้  – 15 มกราคม 2562

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม) จำนวน 6 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

- อายุ 23-35 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศหญิงหรือชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ชอบงานติดต่อสื่อสาร

- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) จำนวน 5 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- มีความเสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจและพึงพอใจในด้านการบริการผู้ป่วย

 

4.ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภ.จักษุวิทยา) จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,620 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ SPSS

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

 

5.พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาควิชาจักษุวิทยา) จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ17,290 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์)

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- มีความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาพอสมควร และมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณ ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

 

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วันนี้  – 15 มกราคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top