JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 

 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องประชุมชั้น  5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

ส่วนกิจกรรมในโครงการ ได้จัดบรรยายเกี่ยวกับ การหาแหล่งงานออนไลน์ , การสมัครงานออนไลน์ , ทิศทางการทำงานในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมแชร์ประสบการณ์ให้กับนิสิต

 

 

 

สำหรับโครงการนี้ มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลการแข่งขันในตลาดแรงงานปัจจุบัน และกระบวนการสมัครงาน รวมถึงการหาแหล่งงานออนไลน์ พร้อมมีทักษะในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ซึ่งปีนี้มีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมโครงการอบรมเ...

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ณ...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิ...

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีก...

JOBBKK.COM ร่วมโครงการอบรมเ...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสู่เส้...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิ...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาที่ก...