JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5 มมส

  • 28 ม.ค. 2562
  • 324

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 

 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องประชุมชั้น  5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

ส่วนกิจกรรมในโครงการ ได้จัดบรรยายเกี่ยวกับ การหาแหล่งงานออนไลน์ , การสมัครงานออนไลน์ , ทิศทางการทำงานในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมแชร์ประสบการณ์ให้กับนิสิต

 

 

 

สำหรับโครงการนี้ มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลการแข่งขันในตลาดแรงงานปัจจุบัน และกระบวนการสมัครงาน รวมถึงการหาแหล่งงานออนไลน์ พร้อมมีทักษะในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ซึ่งปีนี้มีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top