JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  ปวส. 15,000 บาท / ป.ตรี 20,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.วุฒิปวส. หรือป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

3.ประสบการณ์ในงานด้านซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป

4.ประสบการณ์ในงานบำรุง เช่น ระบบปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้าโรงงาน หรือระบบเครื่องทำความเย็น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

6.ซื่อสัตย์ อดทน และรักงานบริการ

 

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : กรมโยธาธิการแ...

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานมาตรฐ...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมธนารักษ์ เ...

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมพัฒนาที่ดิ...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่