JOBBKK.COM ร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนศ.สหกิจศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  • 12 เม.ย. 2562
  • 576

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดโครงการ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ณ อาคารเรียนรวม 58 ห้อง 58302 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

 

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก  คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสมัครงานออนไลน์และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทักษะการสมัครงานออนไลน์ที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และพัฒนาบุคลิกภาพในการปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน 

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top