JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา สู่บัณฑิตคุณภาพยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  • 26 เม.ย. 2562
  • 661

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.Jobbkk.com) ได้รับเกียรติเรียนเชิญบรรยายพิเศษ จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการสัมภาษณ์" สำหรับการออกสหกิจศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน เพืjอเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเรียนต่อไป สู่บัณฑิตคุณภาพยุค Thailand 4.0

 

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top