JOBBKK.COM ร่วมกับ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดงาน TSU Job Fair 2019 สร้างอาชีพแก่นศ. และประชาชน

  • 29 พ.ค. 2562
  • 431

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดงาน TSU Job Fair 2019 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

 

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมในพิธี

 

 

 

TSU Job Fair 2019 จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะหางานทำ รวมถึงผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงาน พร้อมให้บริการแก่นายจ้างที่ประสงค์จะหาคนทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครและนายจ้าง โดยทั้งสองฝ่ายยังมีโอกาสได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรงด้วย ถือเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ พร้อมลดการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 30 บริษัท เปิดรับสมัครงานกว่า 250 ตำแหน่งงาน 1,000 อัตรา โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top