JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมบัณฑิตสู่สังคม ก้าวหน้าสู่อาชีพ

  • 29 พ.ค. 2562
  • 281

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ , กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรม JOB FAIR ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อให้ความรู้และเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพแก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Job Fair เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการโดยตรง สร้างโอกาสการได้งานและลดอัตราการว่างงานแก่นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีสถานประกอบการชั้นนำร่วมออกบูธรับสมัครงานกว่า 20 บริษัท เปิดรับสมัครกว่า 500 อัตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top