3 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินทดแทน เมื่อลาออกจากงาน – ถูกเลิกจ้าง

  • 12 ก.พ. 2564
  • 18243
หางาน,สมัครงาน,งาน,3 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินทดแทน เมื่อลาออกจากงาน – ถูกเลิกจ้าง

สำหรับผู้ที่ว่างงาน ไม่ว่าจะลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง (ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน) คุณจะได้รับเงินทดแทน แต่ต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานชองรัฐทั่วประเทศ ภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนดังนี้ครับ

 

1.รายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน http://empui.doe.go.th/auth/index  ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 

2.เมื่อลงทะเบียนในระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว นำแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของคุณ ไปส่ง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทุกแห่งทั่วประเทศที่คุณสะดวก

3.เมื่อเสร็จสิ้นทั้ง 2 ขั้นตอนแล้ว จากนั้นคุณจะต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง

 

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

1.กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง คุณจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

2.กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน คุณจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 

นอกจากนี้ ถ้าคุณอยากที่จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป ยังสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอ (สปส.1-20) ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งคุณจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี (โดยไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน) ได้แก่ ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , คลอดบุตร , สงเคราะห์บุตร , ชราภาพ โดยนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ซึ่งสามารถส่งเงินได้หลายช่องทางอีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลสายด่วน 1506  (ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.)

 

ขอบคุณข้อมูล :   สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top