JOBBKK.COM ร่วมงาน " Engineering Career Day 2019 " ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

  • 05 พ.ย. 2562
  • 777
     วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน " Engineering Career Day 2019 " ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติทาง บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ได้เข้าร่วมรับสมัครงานในครั้งนี้
     วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสพบปะนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงาน รวมทั้งสหกิจศึกษา เพื่อคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงาน โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการสมัครงานได้เข้าร่วมงาน โดยมีสาขาที่มีความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเกษตร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย และคณะอื่นๆที่เข้าร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**สามารถติดตามข่าวสารตำแหน่งงานที่น่าสนใจได้ที่ >> Facebook: หางานภาคเหนือ by Jobbkk.com << **
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top