“อยากเติบโต” ในสายงานวิศวกร ต้อง Up Skill อะไรบ้าง ?

  • 28 ก.พ. 2563
  • 1716

 

ความเชี่ยวชาญหรือทักษะทางเทคนิคเฉพาะในสายงานวิศวกร เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในการทำงาน

แต่ถ้าอยากเติบโตและก้าวหน้า คุณต้อง Up Skill ให้มี Soft Skills ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดผลงานคุณภาพ สู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า

Soft  Skill ที่ว่าจะมีอะไรบ้าง แล้วจะ Up Skill ไปปรับใช้อย่างไร JOBBKK มีคำตอบให้คุณครับ

 

 

 

คุณต้องแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด  อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์  หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ ให้เริ่มจากคิดเป็นขั้นตอน ตั้งคำถามกับปัญหา จะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้ชัดขึ้น 

การวิเคราะห์ปัญหาควรสรุปเป็นขั้นตอนออกมาให้ได้ และแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นภาพ เช่น ปัญหาที่ต้นเหตุและปลายเหตุคืออะไร มีทางแก้ไขหรือไม่ และถ้ามีต้องทำอย่างไร

 

วิธี Up Skill  “วิเคราะห์ปัญหาได้เฉียบ”  :  ระบุปัญหาให้ชัดเจน  ตั้งคำถาม  ฝึกวิเคราะห์  จัดลำดับความคิด

 

 

 

เมื่อมีการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน วิศวกรต้องตัดสินใจได้อย่างมีเหตุและผลด้วย แล้วตอนนี้คุณตัดสินใจอย่างไร ?

การตัดสินใจของคุณมีเหตุผลที่แน่วแน่รึเปล่า ? ลองแบ่งการตัดสินใจโดยคิดผลลัพธ์เป็นข้อดีและข้อเสียดูสิ  

 

ตัวอย่างปัญหา ถ้า Project ที่คุณกำลังบริหารอยู่ ดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ขาดทุนไปแล้ว 50 ล้านบาท อย่างที่บอกไว้ควรแบ่งปัญหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ขาดทุนเพราะอะไร ? เกิดจากปัจจัยภายนอก/ภายในอะไรบ้าง ?  ควรหยุดหรือไปต่อ ถ้าไปต่อจะมีโอกาสสำเร็จแค่ไหน

 

ต่อมาคือการตัดสินใจ  ถ้าดำเนินการต่อ เพราะเจอต้นเหตุปัญหาที่ปัจจัยภายใน  จึงสามารถดำเนินการต่อได้  หรือ หยุดดำเนินการ เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของคุณนั้น ต้องทำอย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะปัญหาใหญ่หรือเล็ก หากแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ได้ ผลสุดท้ายจะเป็นหัวหน้าคุณเองที่จะตัดสินใจว่า  คุณควรอยู่ต่อหรือต้องออกไป

 

วิธี Up Skill  “ตัดสินใจแบบมีเหตุผล”  :  ฝึกคิดให้มีเหตุและผล   ฝึกวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงมือทำในเรื่องต่างๆ

 

 

 

การเป็นผู้นำ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตำแหน่งเพียงอย่างเดียว  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมหรือลูกทีมก็ต้องมีความเป็นผู้นำ (อยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตัวเอง)  แต่ความเป็นผู้นำที่ว่านี้ ไม่ได้หมายถึง การสั่งให้คนอื่นทำนู่นนี่นั่นได้ตามใจ

 

แต่หมายถึง ต้องเป็นผู้นำทางด้านความคิด ที่จะช่วยขับเคลื่อนทีมให้ไปข้างหน้าได้  ไม่ใช่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเสมอ การรับฟังความคิดเห็นของคนในทีมถือเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อให้การดำเนินงานไร้ปัญหาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

วิธี Up Skill  “ไม่ใช่หัวหน้าก็เป็นผู้นำได้”  :  ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาและนำมาปรับใช้ หาจุดอ่อนของตัวเองเพื่อพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง เรียนรู้ที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่นพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  และฝึกการจัดการอารมณ์ในการทำงาน

 

 

 

ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจจุดประสงค์ได้ง่ายขึ้น  และให้ความร่วมมือในสิ่งที่คุณต้องการ หรือการบอกปัญหาที่พบขณะทำงานให้คนในทีมฟัง ถ้าสื่อสารดี เข้าใจง่าย จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ทั้งนี้ บางสายงานวิศวกรที่ต้องออกพบลูกค้า ถ้าคุณสื่อสารได้ดี พูดรู้เรื่อง!  ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อสาร ย่อมส่งผลดีต่องานของคุณแน่นอนครับ

 

วิธี Up Skill  “สื่อสารดี พูดรู้เรื่อง”  :  มีเป้าหมายในการพูด  จัดลำดับเรื่องต้น กลาง จบ  เรียบเรียงเป็นคำพูดที่เข้าใจได้ก่อนที่จะพูดออกไป

 

 

 

การโน้มน้าวใจ เป็นทักษะที่ใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การจบบทสนทนา แต่ต้องโน้มน้าวใจให้ Win-Win กับฝ่ายตรงข้ามด้วย

โดยเริ่มจากการฟังและวิเคราะห์ความต้องการของคู่เจรจา แล้วนำมาปรับใช้กับเหตุและผลของคุณในการโน้มน้าวที่จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

 

ตัวอย่าง หากคุณต้องการเบิกงบเพิ่มในการทำ Project หรือขอเพิ่มเวลาในการทำงานชิ้นนี้ ไม่ว่าจะคุยกับหัวหน้าหรือลูกค้า การโน้มน้าวใจควร Win-Win ทั้ง 2 ฝ่าย  เช่น การเบิกงบเพิ่ม ก็ต้องบอกผลลัพธ์ที่หัวหน้าหรือลูกค้าจะได้รับ ว่า Project นี้จะมีโอกาสสำเร็จและให้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน

 

วิธี Up Skill  “โน้มน้าวใจแบบ Win-Win”  :  มีเป้าหมายในการพูด ฝึกคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผลประกอบเสมอ

ทำความเข้าใจความต้องการของคู่เจรจาและวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยผลลัพธ์นั้นต้องไม่ทำให้คุณหรือคู่เจรจาเกิดการเสียเปรียบ

 

 

 

การทำงานเป็นทีมไม่ควรกำหนดว่าใครเป็นผู้นำ หรือใครเป็นผู้ตามตลอดเวลา การมีเป้าหมายการทำงานที่ตรงกัน ถึงแม้ว่าไลฟ์สไตล์การทำงานอาจไม่เหมือนกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมี Teamwork ที่ดีไม่ได้  ขอเพียงแค่มีจุดหมายเดียวกันก็พอ

การแสดงความคิดเห็น ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้นำเสมอไป ควรเปิดโอกาสให้ลูกทีมได้ออกความคิดเห็น เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและพาทีมเดินไปตามทิศทางของเป้าหมายที่สำเร็จ

 

วิธี Up Skill  “เดินตามเป้าหมายของทีม”  :  คิดและทำไปตามทิศทางที่จะไปสู่เป้าหมายของทีม พร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

 

 

 

หวังว่าบทความนี้ จะเป็นแนวทางให้คุณได้สำรวจและพัฒนาตัวเองนะครับ

รับรองว่า ถ้าไม่หยุดพัฒนา คุณจะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้แน่นอน

JOBBKK ขอเป็นกำลังใจให้วิศวกรทุกคนครับ

 

 

คลิกดูสายงานวิศวกร

คลิกหางานด่วน

คลิกสมัครเรซูเม่ด่วน

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top