สถานประกอบการที่รัฐสั่งปิดชั่วคราว ลูกจ้างรับเงินจากประกันสังคม ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน

  • 23 มี.ค. 2563
  • 5122

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

เผยมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการและลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ที่รัฐสั่งปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19  โดยลูกจ้างจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

ทั้งนี้ จะชดเชยร้อยละ 50 ของรายได้ต่อเดือน หรือไม่เกิน 7,500 บาท  (จากเงินชดเชยสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน)  รายละเอียด ดังนี้

 

กรณีภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของรายได้ หรือไม่เกินคนละ 7,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

 

กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจาก COVID – 19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ 50  ของรายได้ หรือไม่เกินคนละ 7,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

 

สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน หลังจากว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง

 

 

ขอบคุณข้อมูล :  matichon.co.th

 

คลิกหางานด่วน

คลิกสมัครเรซูเม่ด่วน

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top