JOBBKK.COM จับมือ มทร.อีสานส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

  • 05 ต.ค. 2563
  • 5769
หางาน,สมัครงาน,งาน,JOBBKK.COM จับมือ มทร.อีสานส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ในด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประเมินคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค และคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการส่วนภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร พร้อมคณะ ในการมาหารือและทำความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา มทร.อีสาน ที่กำลังจบการศึกษาและประชาชนทั่วไปมีงานทำ ทั้งนี้อาจมีการส่งเสริมในด้านของการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top