Top 10 Skills คนทำงานต้องมี ก่อนปี 2025

  • 05 ก.พ. 2564
  • 549

มีการประเมินไว้ว่าในปี 2025 ...

85 ล้านตำแหน่งงานจะมีความต้องการลดลง และจะมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น 95 ล้านตำแหน่ง

เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและสัดส่วนการใช้เครื่องจักรที่ถูกคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือ

ปี 2020 การใช้แรงงานมนุษย์ 67% การใช้เครื่องจักร 33%   

ปี 2025 การใช้แรงงานมนุษย์ 53%  การใช้เครื่องจักร 47%

 

รวมถึงการเข้ามาของ COVID – 19 ก็ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานหรือกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น การทำงานแบบ Remote Work (พนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้) ,การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Transformation และมี Automation มากขึ้น

 

ดังนั้น การจะไปต่อกับโลกการทำงานในอนาคตได้นั้น คนทำงานต้องมีการปรับตัวและเร่ง Reskill ภายในปี 2025 ซึ่งก็คือการเรียนรู้และปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพพร้อมคุณภาพที่มากยิ่งขึ้น

เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งล้วนมีบทบาทในหลายอุตสาหกรรมและหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 5G ,Robotic ,Machine Learning ,Artificial Intelligence (AI) ,Energy Transformation ฯลฯ

 

โดยระยะเวลาที่ใช้ Reskill ควรอยู่ภายใน 6 เดือนหรือน้อยกว่า เพราะหากช้าไปกว่านี้ สิ่งที่เราพัฒนาอาจนำมาใช้ไม่ทันเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ทำให้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที อย่ารอช้า ไปดูทักษะที่เราต้องมีก่อนปี 2025 กันเลยครับ

 

1 การคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation)

2 การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและมีกลยุทธ์การเรียนรู้ (Active Learning and Learning Strategies)

3 การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-solving)

4 การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking and Analysis)

5 การริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำใคร (Creativity, Originality and Initiative)

6 การเป็นผู้นำและการมีอิทธิพลทางสังคม (Leadership and Social Influence)

7 การใช้ การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยี (Technology use, Monitoring and Control)

8 การออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (Technology Design and Programming)

9 การยืดหยุ่น การจัดการความเครียดและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ (Resilience, Stress tolerance and Flexibility)

10 การให้เหตุผล การแก้ปัญหาและการระดมแนวคิด (Reasoning, Problem-solving and Ideation)

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล :   Future of Jobs Report 2020 ,World Economic Forum

 

 

คลิกสมัคร Job Fair Online BY JOBBKK 2021 ครั้งที่ 1

คลิกสมัคร เรซูเม่ด่วน

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top