มาทำงานสายตลอด บริษัทลงโทษยังไงได้บ้าง

  • 04 พ.ค. 2564
  • 10540

แม้ว่าเธอนั้นจะมาทำงานสายตลอด แต่ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 76 ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ,ค่าล่วงเวลา ,ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะขอรับ

 

แต่ถ้าจะมีการหักเงิน หลักเกณฑ์ก็จะมีอยู่ว่า

1. ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

2. ต้องทำหนังสือแจงรายละเอียดอย่างชัดเจน

3. การหักนั้นต้องเป็นไปเพื่อ …

3.1 ชำระภาษีเงิน

3.2 ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

3.3 ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้สวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว

3.4 เป็นเงินประกัน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างตามมาตรา 10 กรณีลูกจ้างจงใจทำให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฯ

3.5 เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การที่พนักงานมาสาย บริษัทจะลงโทษอะไรไม่ได้เลยนะครับ

 

ทำยังไงได้บ้าง ... ?

อาจไม่ได้เป็นการลงโทษขนาดนั้นครับ แต่จะเป็นการเพิ่มกฎเกณฑ์การทำงานเข้าไป เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำตามระเบียบมากกว่า มีดังนี้

 

1.ใช้หลักการ No work No pay (ไม่ทำงาน ก็ไม่จ่ายค่าจ้าง ทำเท่าไรจ่ายเท่านั้น หารรายชั่วโมง /นาที เลยครับผม) โดยกำหนดเป็นข้อบังคับไว้ในสัญญาจ้างให้ชัดเจน แล้วพูดคุยเพื่อตกลงกับพนักงานในเรื่องหลักเกณฑ์นี้ ชี้แจงเขาอย่างละเอียด ทำไมต้องกำหนดแบบนี้ วัตถุประสงค์คืออะไร เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนครับ

   

2.กำหนดขั้นตอนการตักเตือนให้พนักงานทราบชัดเจน เช่น ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ทำทัณฑ์บน พักงาน เพื่อเป็นการลงโทษ

 

3.มีการมอบเงินรางวัลหรือเบี้ยขยัน ให้พนักงานที่ ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา

 

4.กำหนดเวลาเข้างานเป็น 2 ช่วง เข้าเร็วกลับก่อน เข้าช้ากลับทีหลังนะจ๊ะ เช่น เข้า 8 โมง กลับ  5 โมง ,เข้า 9 โมง กลับ 6 โมง

 

แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและตำแหน่งงานของพนักงานด้วยนะครับ ว่าเรื่องของการทำงาน ควรอยู่ในช่วงใดและต้องไม่เกินช่วงใด ควบคู่ไปกับการพูดคุยกับพนักงานถึงสาเหตุของการมาสาย เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสม บริษัท Happy พนักงานก็ Happy คือดีที่สุดเลยครับ

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทตึงเกินไป พนักงานก็ไม่มีความสุข แต่ถ้าบริษัทให้สิทธิพิเศษ ให้ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลางานแล้ว นั่นหมายความว่า บริษัทให้ใจและไว้ใจมาก ดังนั้น พนักงานก็ต้องทำตัวให้สมกับที่เขาไว้ใจ อย่าเป็นแค่ผู้รับเพียงอย่างเดียว เขาให้มา ก็ต้องให้กลับด้วยครับ

 

เครดิต  :  ทนายฝ้าย – ​ทนายหนุ่ม คลินิกกฎหมายแรงงาน

https://www.facebook.com/labourlawclinique/

 

คลิกสมัคร Job Fair Online BY JOBBKK 2021 ครั้งที่ 2 สมัครพร้อมสัมภาษณ์กว่า 1,000 อัตรา

คลิกสมัครเรซูเม่ด่วน

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top