พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด งดรับประทานอาหารในร้าน เริ่ม 1 พ.ค. 64

  • 30 เม.ย. 2564
  • 103

ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด – 19 พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันโรค เริ่ม 1 พ.ค. 64 โดยจะดำเนินการ 14 วัน คือ

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด :  กรุงเทพฯ ,ชลบุรี ,เชียงใหม่ ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,สมุทรปราการ

มาตรการป้องกัน ได้แก่

1.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 20 คน

 

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายในลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และเปิดบริการได้ถึงเวลา 21.00 น.

 

3.ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งปกติเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดเวลา 04.00 น.

 

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก งดการให้บริการ

 

5.สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ปิดให้บริการ ยกเว้นสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชม

 

6.ห้ามใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

 

7.ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง

 

8.งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

มาตรการป้องกันในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 45 จังหวัด

1.ห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน

 

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.  และจำหน่ายเพื่อนำกลับบ้านได้ถึงเวลา 23.00 น. (ห้ามบริโภค สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน)

 

3.ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดในเวลา 04.00 น.

 

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

 

5.สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันโดยจำกัดจำนวนผู้เล่นและผู้ชมในสนาม

 

6.ห้ามใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

 

7.ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง

 

มาตรการป้องกันในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)  26 จังหวัด

1.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน

 

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. (ห้ามบริโภค สุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน)

 

3.ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ปกติ

 

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก งดการให้บริการ

 

5.สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดบริการตามข้อกำหนดของสถานที่นั้น และสามารถจัดการแข่งขันโดยจำกัดจำนวนผู้เล่นและผู้ชมในสนาม

 

6.ห้ามใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

 

7.ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง

 

 

ขอบคุณข้อมูล :   ศูนย์ข้อมูล COVID-19

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top