สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

  • 12 พ.ค. 2567
  • 436
สวัสดิการพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิต สุขภาพจิต หมดไฟในการทำงาน

ธุรกิจเกิดการแข่งขันสูงขึ้น พนักงานต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดัน เกิดภาวะหมดไฟ (Burnout) ส่งผลต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรเช่นกัน องค์กรรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตพนักงานมากขึ้น

 

สวัสดิการด้านสุขภาพจิตสำคัญยังไง ?

1 ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน: พนักงานมีความสุข มีสมาธิ ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการลาป่วย ช่วยให้พนักงานจัดการกับความเครียด ลดความเสี่ยงภาวะหมดไฟ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีได้อีกด้วย

 

2 ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ: พนักงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต องค์กรที่มีสวัสดิการนี้จะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานที่มีความสามารถ

 

3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร: องค์กรที่ใส่ใจสุขภาพจิตของพนักงาน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

 

สวัสดิการด้านสุขภาพจิตมีรูปแบบใดบ้าง?

1 ประกันสุขภาพจิต: คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพจิต เช่น การพบจิตแพทย์ นักจิตวิทยา

2 บริการปรึกษาสุขภาพจิต: ให้บริการปรึกษาโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ออนไลน์ หรือเข้าพบโดยตรง

3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต: จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โยคะ นั่งสมาธิ Workshop เกี่ยวกับการจัดการความเครียด

4 นโยบายการลาป่วยที่ยืดหยุ่น: อนุญาตให้พนักงานลาป่วยเพื่อดูแลสุขภาพจิต โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงาน

5 สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี: ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ลดความกดดัน ปรับเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

 

อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ลงทุนด้านสุขภาพจิตของพนักงาน ย่อมได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน  ความผูกพันของพนักงาน ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงการพัฒนาและเติบโตไปพร้อม ๆ กันระหว่างพนักงานกับองค์กรด้วย

 

สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR : [email protected]

อัปเดตความรู้สำหรับคนหางาน คนทำงาน สามารถติดตามได้ที่ https://jobbkk.com/go/kr0ws

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top