• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด
พนักงานประจำร้าน BEARHOUSE สาขาสีลม
1 จัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์และตรวจนับสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 2 รักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 3 ดูแลและรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า และบริเวณหน้าร้าน 4 ดูแลเอาใจใส่ ระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยควบคุม ต้นทุนทางด้านการบำรุงรักษา maintenance 5 รับผิดชอบงานด้านการรับ จ่ายเงินของลูกค้า cashier รวมถึงการนำเสนอโปรโมชั่นต่อลูกค้า 6 ตรวจนับสต๊อกสินค้าภายในร้าน 7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน วันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ไม่ตรงเสาร์ อาทิตย์
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์
ผู้จัดการร้านชาบู (สาขา The Crystal Ekkamai - Ramintra)
รับผิดชอบโดยรวมในเรื่องของยอดขาย และผลการดำเนินงานของร้าน สาขา รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ความรวดเร็วของการบริการ ความสะอาดและ สุขอนามัย ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ คู่มือต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด ให้พนักงานทำตามขั้นตอน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท เวิร์ทตี้ แล็บ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Manager)
จัดทำเอกสารรายรับ รายจ่าย และรายงานทางบัญชีและการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนควบคุมดูแล บัญชีรับ จ่าย และบัญชีทั่วไป สต๊อกสินค้า สรุปและยื่นแบบภาษีทุกประเภท ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จัดทำ cash flow ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำเดือน รายงานทางการเงิน งบการเงิน และรายงานผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,860 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top