• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์  (มหาชน) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Manager of Compliance & Company Secretary

draft and submit reports english and thai and disclosures to set and sec prepare and finalize 56 1 one report both english and thai and submit one report data structure to set executes and maintains all required official corporate filings securities disclosure reports and records ensures the company and the board comply with the relevant laws and regulations including resolutions of the board resolutions of the agm and corporate good governance practices plans and executes all board meetings and shareholder meetings including creating agendas inviting the appropriate attendees reserving the meeting space and prepare all necessary documents manages the coordination with the board members and shareholders as required prepares minutes of meetings inform the relevant management on the resolutions and follow up on the resolution implementation oversees the right of shareholders and create good relationship with the shareholders maintains the company s significant documentation such as the affidavit the moa and aoa the shareholder book closing shareholder correspondence shareholder list and registration business licenses power of attorney sec set compliance paperwork stock transfers proxy statements etc advises a board of directors on its goals and duties as well as the officers individual roles provides support for directors and executives to attend training courses in their relevant areas reviews directors qualifications throughout the term of directorship to ensure compliance with regulatory requirements executes files and maintains corporate documents including the affidavit the moa and aoa updates all documents relating to change in directors authorization shareholders advises on capital structure and updates relevant filing for capital increase decrease monitoring an organization s data protection compliance as required by law informing and advising on its data protection obligations providing advice on dpias data protection impact assessments and monitoring their performance acting as a contact point for data subjects and the relevant supervisory authority

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ผู้จัดการอาคาร, นิติบุคคล

ดูแลห้องคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ 31 ยูนิต พร้อมเข้าอยู่ ใจกลางสุขุมวิท49 15 จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม จัดซื้อ จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด เรียกเก็บ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 6 แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุดก่อนการดำเนินการ ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการทรัพย์สินของตนเอง จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ธุรการอาคาร นิติบุคคล

ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารอาคาร เช่น จัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซม สัญญาบำรุงรักษา การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี โครงการของบริษัทให้กับบุคคลภายในและภายนอก รับผิดชอบจัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการสินทรัพย์และงานโครงการ เช่น งบประมาณ แผนการดำเนินงาน รายงาน บันทึก และงานเอกสารอื่นๆ บริหารงานนิติบุคคล โครงการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รับเรื่องร้องเรียน พร้อมแก้ไขปัญหาให้ผู้พักอาศัย ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยอยู่ในกฎระเบียบของทางนิติบุคคล ประสานงานด้านงานธุรการของนิติบุคคลและงานลูกค้าสัมพันธ์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)  (สำนักงานใหญ่) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Legal Specialist (Company Secretary)

convening and servicing annual general meetings agms and egms bod and subcommittee meetings meetings producing agendas taking minutes conveying decisions handling meeting correspondence and so on and ensure their timely distribution providing legal financial and or strategic advice during and outside of meetings training directors and members of the senior leadership team on corporate governance matters ensure that all meetings have arranged in accordance with the applicable laws and regulations the articles of association and best corporate governance cg principles provide registration document for the amendment of directors list of shareholders and any change in company i e notice of meetings minute of the meeting and applications provide advice to shareholders on their legitimate rights and on the company s information and serving as a legal advisor between shareholders directors and executive monitor regulatory requirements and practices as concern company business and directorship in order to provide initial recommendations providing support to the board or other committees on specific projects implementing processes or systems to help ensure good management of the organisation or compliance with legislation writing reports collating information other tasks as assigned by the supervisor or executive management

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

กฎหมาย

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 266 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top