หางานบุคคล/ฝึกอบรม

รวมประกาศรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำทั้งหมดในสาขาอาชีพ บุคคล/ฝึกอบรม คุณภาพอัปเดตใหม่ทุกวัน

  • อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตตลิ่งชัน

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

1 วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์สินค้าของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดยอดการขาย สร้างความพึงพอใจในสินค้าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ การแข่งขันทางการตลาดในแต่ละช่วงเวลา 2 ดำเนินการด้านการตลาดตามแผน กลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดยอดการขาย สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ตลอดเวลา 3 ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนด้านการขายในแต่ละช่วงเวลาตามที่มีการร้องขอ 4 ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาสินค้าและวัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อกำหนดวางแผน กลยุทธ์ ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ตลอดเวลา 5 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การขาย ประจำเดือน ประจำปี เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบสถานการณ์ทางการตลาด การขายตลอดเวลา 6 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสินค้าและการจัดส่งอันอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางการตลาดและอื่นๆ ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ

หางาน,สมัครงาน,งาน ๙ สิงห์โบรกเกอร์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1 วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 2 พัฒนา การประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ มีเป้าหมาย และเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ควบคุมดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการทำงาน 4 ควบคุมดูแลการประพฤติ ปฏิบัติ ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และนโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 6 บริหารงานภายในฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 7 จัดการฝึกอบรมและตัดเตรียมเอกสาร ใบนายหน้าประกันวินาศภัย 8 วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงของฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 9 ร่วมจัดทำ และประสานงานให้ข้อมูลกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก 10 ติดตามผลการดเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 11 ดูแลความเรียบร้อยและแกไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแผนกและองค์กร

หางาน,สมัครงาน,งาน แฟลช เอ็กซ์เพรส JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

HR Business Partner สื่อสารภาษาจีน,MRT พระราม9

วางแผนด้านกำลังพล และวิเคราะห์สัดส่วนค่าเฉลี่ยระหว่างกำลังคนและปริมาณงานให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สาขาสามารถปฏิบัติได้บรรลุตามมาตรฐานของบริษัท ตรวจสอบ time attendance rate และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละสาขา เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับผู้จัดการและหัวหน้างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาขา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ช่วยเหลือกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานภายในเขตที่รับผิดชอบ ดูแลด้านการโปรโมทและโอนย้ายพนักงานภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ติดตามผลและประเมินผลการทดลองงานของพนักงาน provide advice and consult relating to labor and welfare matters to all employees along with supervising all company s regulations including an enquiry punishment and issuing a warning to an employee manage er cases directly or review of er consultant cases with the consultation to er manager keep remind employees in every level for current companys rules and regulation including announcement for new rule and policy being accountable for subordinate training performance evaluation and feedback understand business operations and support operational efforts through proper staffing from both a strategic and tactical perspective related needs and communicate needs proactively with business management hr center of expertise and operational services 70 in er 30 in manpower planning sub contract transfer promote time attendance training onboard orientation

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

บุคคล/ฝึกอบรม

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,285 ตำแหน่งงาน

หางานทำ

ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพื่อหางานทำได้จากประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ โดยใช้ตัวกรองข้อมูลในการช่วยค้นหางานให้ตรงความต้องการได้มากที่สุด

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้สมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้จากประกาศรับสมัครงานที่แสดงอยู่ในรายการผลการค้นหา

บริษัทรับพนักงาน

บริษัทจะคัดเลือกรับพนักงานจากคุณสมบัติและความสามารถจากข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครได้บันทึกไว้ในระบบสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือก

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top