• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ด่วน
1 ดูแลและควบคุมงานปูหินกระเบื้องที่siteงาน 2 ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ ถอดแบบและคำนวณปริมาณ วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3 ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4 ควบคุม ตรวจสอบงานปูหินกระเบื้องให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานด้านวิศวกรรม 5 ควบคุมผู้รับเหมาแรงงาน ควบคุมงานตาม site งานต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด 6 ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 7 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าแรงงานตามงวดงานและแผนที่วางไว้ 8 สามารถเขียน shop drawing ได้ และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 688 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top