• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง
บริษัท อินฟินิท เรียล เอสเตท จำกัด และบริษัทฯในเครือ
asistant sales manager
1 กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2 สรุป วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด 3 กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ 4 วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า 5 รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 6 จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย 7 บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค
บริษัท วีไอพี กรุ๊ปส์ จำกัด
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
1 เขียนแบบ ถอดแบบงานโครงสร้าง โครงเหล็ก งานก่อสร้าง งานสถาปัตย์และสาธารณูปโภค 2 ร่างแบบและทำรายละเอียดแบบร่างสำหรับโครงสร้าง เช่น เสา พื้น หลังคา 3 ตรวจสอบภาพร่างคร่าวๆภาพวาดข้อกำหนดและข้อมูลวิศวกรรมอื่นๆ ที่ได้รับจากวิศวกรเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ 4 ทำงานภายใต้การดูแลของวิศวกรหรือสถาปนิก 5 วาดไดอะแกรมและโปรไฟล์โดยใช้การตัดขวางและการสำรวจ 6 อธิบายแบบให้กับทีมงานฝ่ายผลิตหรือฝ่ายก่อสร้างและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 238 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top