• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด
บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา งานไฟฟ้า งานระบบ estimator electric & mechanical
1 วิเคราะห์คำถามจาก sub supplier ประมูล 2 การสรุปสาระสำคัญแบบรูป รายการ 3 การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4 การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม ระหว่างการประมูล 5 การถอดประมาณการ และจัดทำ back up ปริมาณ ชุดลายมือ 6 การจัดทำ back up ราคา 7 การตรวจสอบรับรอง back up ปริมาณ ชุดพิมพ์ 8 การจัดทำ boq ปริมาณ 9 การจัดทำเอกสารระหว่างการทำประมาณการ 10 การเตรียมการก่อนไปประชุมปรับฐาน 11 การประชุมปรับฐานราคาค่าก่อสร้าง 12 การตรวจสอบ ปรับปรุง boq จากการประชุมปรับฐานราคาค่าก่อสร้าง 13 การจัดทำแบบรูป รายการ ชุดปฏิบัติงาน 14 การตรวจสอบสัญญา และลงนามรับรอง
สมุทรปราการ , บางเสาธง
Shopee (Thailand) Co.,Ltd.
จนท คลังสินค้า บางนา กม 23 สัมภาษณ์และทราบผลทันที วันที่3กพ 63
งานรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้า และจัดเรียงตามมาตราฐาน งานเบิกสินค้าออก ค้นหาและนำออกสินค้า งานดูแลรักษาสินค้า ตรวจนับ ตรวจสอบ ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน และจัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเข้าถึง งานบรรจุหีบห่อ ทำการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ ตามที่มาตราฐานกำหนดไว้ งานประสานงานขนส่ง นัดหมาย ประสานงาน ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการนำส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย คีย์ข้อมูลในระบบ wms งานเอกสารและประสานงานทั่วไปอื่นๆ
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โฟร์แมน งานระบบประปา แอร์ ประจำโครงการกรุงเทพ
ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย ให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย รายงานความก้าวหน้าของงาน ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 707 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top