• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
เลขานุการบริษัท head of administrative
1 เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ติดตามงานและสรุปผล 2 จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3 รับผิดชอบ presentation diagram flow chart และงานในฝ่ายเพื่อนำเสนอผู้บีิหารและลูกค้า 4 ทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 6 สนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักศุตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง 7 ประสานงานกับคนภายในและภายนอกองค์กรได้ 8 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สมุทรปราการ , พระประแดง
บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์(2516) จำกัด
หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ ทะเบียนใบสั่งผลิตสินค้าเพิ่ม ตรวจสอบแผนการผลิตในของแต่ละเครื่องหรือแต่ละวัน และแจกจ่ายใบสั่ง ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตและ control plan ที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันความต้องการของลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย เมื่อมีการร้องขอ รายงานต่างๆ ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปการตัดของแต่ละสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประสานงานแจ้งปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเกิดปัญหาในสายการผลิต ดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ และของลูกค้า ระบบบริหารคุณภาพ และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 33 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top