• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
วิศวกรโครงการ
1 วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 2 จัดทำแผนงานส่งวัสดุ แบบ เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบและอนุมัติ 3 จัดทำ daily report และmonthly report เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตรวจสอบ shop drawing และเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการที่เหมาะสมให้ผู้จัดทำแบบแก้ไขและแจกจ่าย 5 เสนอแนะวิธีการทำงาน การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาให้กับ site engineer และ foreman ได้อย่างดีและถูกต้อง 6 ตรวจสอบวัสดุและจัดซื้อวัสดุเพื่อป้อนให้กับหน่วยงานได้ถูกต้อง แม่นยำและทันเวลา ร่วมกับ site engineer และ foreman 7 แก้ปัญหาเบื้องต้นกับ site engineer และ foreman ได้ถูกต้อง 8 ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม ลด ของโครงการ และเสนอต่อผู้จัดการโครงการ 9 แก้ปัญหาร่วมกับงานระบบอื่น ๆ ได้ดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,005 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top