• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรโครงการงานระบบ
1 ศึกษาทำความเข้าใจสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ 2 ศึกษาแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และควบคุมให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว 3 มอบหมาย ควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ศึกษางบประมาณของโครงการ ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ โดยการปรับปรุงยอดมูลค่างานเป็นประจำ ตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยผู้รับเหมา เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,124 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top