• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
SLCclinic
web admin คลินิกทันตกรรม cosdent by slc
update webstie เรียบเรียง เนื้อหา และ ปรับปรุง content โดยทำร่วมกับทีม marketing จัดองค์ประกอบ ภาพ และ banner ตามที่ทีมเตรียมไว้ให้ ด้วยการใช้ wordpress block editor gutenberg สรุป ประเด็น รวมถึง สร้างสรรค์ งานเขียนบทความ โดยมีโครงเนื้อหา และ รายละเอียดพร้อมแผนมาให้ ประเภทบทความจะเป็นเรื่องของสุขภาพ และ ความสวยงาม ถ้ามีความเข้าใจด้านการทำฟัน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องการคนที่มีใจที่อยาก เรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่อง seo sem และ social media รวมถึง data analytics เนื้อหาการทำงานจะเน้นเรื่องทันตกรรม เพื่อความสวยงาม โดยจะเน้นการทำ customer journey ประเภทต่างๆ และแปลผลมาเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาลงในเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลตามแผน เพื่อใช้ทำกิจกรรมบน social network เช่น facebook instagram line และ youtube โดยการลงบนแพลตฟอร์จากที่เดียว โดยทางบริษัทจะมีการเทรนนิ่งให้ใช้เครื่องมือ ประสานงานกับทีม marketing และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลมานำเสนอบน website แก้โค้ด html css บางส่วน ด้วยวิธีสมัยใหม่อย่าง cms รวมถึงการแก้โค้ด ผ่าน ftp ดูแลอัพเดตข้อมูล website ผ่าน cms ให้มีข้อมูลที่อัพเดทตามแผนงาน และ สามารถเพิ่มไอเดีย โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจและเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
assistant electronic media manager
จัดทำระบบตาม requirement ที่ได้รับ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบนั้น ๆ ทำระบบ ประสานงานกับ sup พัฒนาระบบ เช่น application เว็บไซต์ในเครือ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หาระบบ software ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ ในส่วนที่เป็นทางเทคนิค เช่น เปลี่ยนแบนเนอร์ สไลด์ แก้ไขข้อมูลที่ต้องใช้ความรู้ด้านโค้ด ให้คำปรึกษา คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้อง ในด้าน it ระบบต่างๆ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง sup ในการแก้ไข หรือ จัดทำระบบ พิจารณาความเหมาะสมการเบื้องต้นของการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
web master contract 1 year
ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ joomla wordpress html5 css bootstrap จัดทำเพจลงทะเบียนงานสัมมนา พร้อมแจ้งลงทะเบียน อัพเดท content ขึ้นเว็บไซต์ ออกแบบแบนเนอร์ websit facebook ออกแบบ และจัดทำ ecard animation วันปีใหม่ และอัพขึ้นเพจ intro page ทำการแก้ไขเมื่อเว็บไซต์เกิด error ใช้งานไม่ได้ ให้กลับสู่สภาวะปกติ อัพเกรดเวอร์ชั่น back up เว็บ และฐานข้อมูล สอนการใช้งาน intranetให้กับ admin ที่ดูแลเพจแต่ละแผนก ดูแล social media จัดทำ facebook ads ดูแลเคมเปญ google adwords สามารถประสานงานแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
1 ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาความสำคัญและระดับความเสี่ยงของระบบสารสนเทศต่างๆของแต่ละบริษัท 2 วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี 3 วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ 4 ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ให้คำปรึกษาแนะนำทีมตรวจสอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานตรวจสอบระบบสารสนเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 6 สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความครบถ้วนถูกต้องของผลการตรวจสอบ 7 วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบงาน หรือเพิ่มมูลค่างานให้กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ 8 ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบในการสรุปประเด็นผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 9 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา 10 ควบคุมและสรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบที่ผู้รับการตรวจสอบเห็นด้วย follow up 11 ร่วมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 83 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top