• อื่นๆ

Job Hi-Lights

สกลนคร
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 3 อ เต่างอย จ สกลนคร
ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์ ห้องปฎิบัติการด้านเคมี ห้องปฎิบัติการด้านกายภาพของสินค้าและวัตถุดิบทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก โดยให้เป็นไปตามระบบและข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้
นนทบุรี , บางกรวย
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนก qaqc ประจำโรงงาน
ตำแหน่งงานปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน ดูแลงานด้านประกันคุณภาพของชิ้นส่วน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด จัดทำแผนตรวจติตตามผู้ขายปละประเมินให้ได้ตามความต้องการของระบบบริหารงานคุณภาพ จัดทำแผนควบคุมเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าส่งมานำไปพัฒนาและปรับปรุงด้านคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักสถิติ อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โรงงานทำงานวันจันทร์ เสาร์ หยุด 1เสาร์ต่อเดือน เวลา 08 30 17 30 น บริษัท จี เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110 9 10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต มหาสวัสดิ์ อ บางกรวย นนทบุรี โทร 02 985 2250 3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา email chokchai gka gunkul com hr gka gunkul com
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,131 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top