• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบนนิสัน บิสซิเนส จำกัด
เลขานุการ
จัดการดูแลตารางนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ สามารถเดินทางไปกับผู้บริหาร หรือเดินทางคนเดียว เพื่อเป็นตัวแทนในการพบปะลูกค้าหรือติดต่อธุรกิจ ดูแลจัดการแผนการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและส่วนตัวของผู้บริหาร ตารางเวลา การจองโรงแรมและตารางเที่ยวบิน เป็นต้น จัดทำรายงานสรุปหรือตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยแผนกอื่น ๆ ก่อนรายงานขั้นสุดท้ายถึงผู้บริหาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 106 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top