• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบนนิสัน บิสซิเนส จำกัด
เลขานุการ
จัดการดูแลตารางนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ สามารถเดินทางไปกับผู้บริหาร หรือเดินทางคนเดียว เพื่อเป็นตัวแทนในการพบปะลูกค้าหรือติดต่อธุรกิจ ดูแลจัดการแผนการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและส่วนตัวของผู้บริหาร ตารางเวลา การจองโรงแรมและตารางเที่ยวบิน เป็นต้น จัดทำรายงานสรุปหรือตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยแผนกอื่น ๆ ก่อนรายงานขั้นสุดท้ายถึงผู้บริหาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
กรุงศรี ออโต้
เจ้าหน้าที่ขายประกันรถทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานเพลินจิต หลายอัตรา
ให้บริการประกันภัยรถทางโทรศัพท์ จัดทำจดหมาย เสนอราคาแจ้งรายละเอียดการต่ออายุประกันภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ดำเนินการบันทึกการต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ จัดส่งเอกสารการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ให้บริการประสานงาน การติดตามเอกสารกรมธรรม์ และ พรบ ดำเนินการติดตามค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำระ เจรจาต่อรอง อัตราความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ จัดทำการส่ง sms เลขรับแจ้งประกันภัยต่ออายุให้กับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม มีเงินเดือนประจำ สวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานให้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 106 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top