• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
อรอุมา คลินิก จำกัด
personal assistant
ติดต่อนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย การเดินทาง การประชุม และจัด เตรียมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร รับผิดชอบงานด้านเอกสาร จัดทำรายงานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้ รับมอบหมาย ประสานงาน ติดตาม ผู้บริหาร ในการประสานงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย จัดการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บริหาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 106 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top