Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

ถอดบีโอคิว งานส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างบ้าน

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 06/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Execlutive

บริษัท เอ็กซ์ตร้า บิ็็ก เซลส์ จำกัด

1.ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2.รักษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Network / Sales IT พนักงานขาย ด่วนมาก!!!

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

-ดูแล Dealer ที่อยู่ในเขตที่ได้รับมอบหมาย -หา D...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

Online Advertising Specialist

meko clinic

- Monitor day-to-day results for all paid marke...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านการบันทึกค่าใช้จ่ายในบริษัท -...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 171รายการ
ผู้จัดการแผนกโลหะ

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. วาง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ

วิศวกรอัตโนมัติ

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

1.ควบคุม ดูแลงานระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิตเก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

ช่างไฟฟ้า

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

1.มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า ตรวจเช็ค,ตรวจสอบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

วิศวกรโยธา

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

1.ออกแบบ / เขียนแบบ 2.ควบคุมงานก่อสร้าง 3.ดูแลง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

ดูแลงานทรัพยากรบุคคล 1.วางแผน กำหนดแนวทางการดำเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

พนักงานขับรถยก

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

1.ขับรถยกหนีบม้วนทั่วไป,จัดเตรียมม้วน,โหลดม้วน ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

เจ้าหน้าที่่ LAB

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

1.ตรวจคุณภาพน้ำ ,ไอน้ำ โดยปฏิบัติตาม Manual และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

Inspector

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

- ตรวจเช็คเครื่องจักร - เก็บข้อมูลเครื่องจักร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

- ซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อให้เค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี บ้านสร้าง

นักสัตวบาล

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

รับผิดชอบการจัดการสัตว์ปีกตามหลักสวัสดิภาพสัตว์...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานขับรถยก แผนกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ขับรถยกขนย้ายสิ่งของผลิตภัณฑ์สำเร็จรู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่วัตถุดิบและพัสดุทั่วไป - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย ตรวจนับ และจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานขับรถ แผนกธุรการ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าซ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- เตรียม บำรุงรักษา และควบคุมการทำงานขอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

หัวหน้ากะหมักส่า - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปฏิบัติ และ แก้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานกะกลั่น - สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น/จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี และ จ.ขอนแก่น)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ (ควบคุม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานกะ เครื่องกำเนิดไอน้ำ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรที่กำเนิดไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานประจำห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ(ด่วน)

บริษัท ดรีมทอย จำกัด

1.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าของการขาย 2.ดูแลพื้นที่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 21/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง )!!ด่วน!!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

พนักงานขาย (สาขาRBS ปราจีนบุรี) ด่วน**

บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดเรียงสินค้าให...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 20/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี เมือง

พนักงานขาย ประจำศูนย์กระจายสินค้านครราชสีมา

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด

- เสนอขายสินค้าและประสานงานในการชำระหนี้

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 20/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำศูนย์บริการ 3BB ภายในห้างสรรพสินค้า) ประจำ จ.สระแก้ว อรัญประเทศ

Jasmine International Public Company Limited

รับชำระค่าบริการให้ลูกค้า , แนะนำ Promotion ให้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 20/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา ,สระแก้ว ,ปราจีนบุรี,นครนายก

Jasmine International Public Company Limited

รับผิดชอบส่วนการขายทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มคิดวางแผ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 20/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

ทั้งหมด 171 รายการ