Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

- จัดทำเอกสารส่งออก Invoice, Packing List, BL, LC - ประสานงานเปิดบิลซื้อ บิลขาย เข้าระบบภายในบริษัท - ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งออก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนการขายในทีม ทำการตลาดให้ทีม สนับสนุนทีมให้เกิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด ให้ความรู้ด้านการขายให้ทีม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 40,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

ทำใบสำคัญจ่ายประจำโครงการ ทำสรุปรายจ่ายประจำโครงการ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 16,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างพิมพ์งาน Inkjet

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ Inkjet(Indoor-Outdoor) ให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมดูแลงานพิมพ์ ให้ได้ตามคุณภาพ มาตราฐานที่กำหนดไว้ - ดูแลรักษา เครื่องพิมพ์ ให้อยู๋ในสภาพพร้อมใช้งาน - สามารถทำงานล่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 18,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 744รายการ
ผู้จัดการฝ่ายขายไส้กรอกและลูกชิ้น

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ทั้งยอดขายและกำไร - วางแผนงานและกลยุทธในการขาย ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดสด - วิเคราะห์ ประเมิน สรุปยอดขาย - ดูแล ควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการขาย - ตัดสินใจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- บัญชีด้านต้นทุน - จัดทำและตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำงวด - จัดทำชุดวางบิลเตรียมจ่าย - ตรวจเอกสารรับซื้อสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสามพราน

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- ควบคุม และบริหารกระบวนการผลิต, คำนวณต้นทุน วัตถุดิบ, อัตรากำลังการผลิต ประจำวันให้เป็นไปตามที่กำหนด (ทั้งคุณภาพ และจำนวนการผลิตตามที่วางแผนไว้) ให้ทันเวลาต่อการส่งมอบ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Project Assistant Manager

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบทำความเย็น ของโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบสัญญาโครงการ แบบรูป และเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูจดจำเนื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดของบริษัท เช่น งานยานพาหนะ, งานอาคารสถานที่,งานสาธารณูปโภค 2. อำนวยความสะดวกด้านงานธุรการให้แก่ทุกหน่วยงาน 3. ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่างๆ เพื่อให้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานไส้กรอก

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- วางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ให้มีประสิทธิภาพ - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ ทดลอง หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - จัดทำรายงานผลการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

Environment and Safety Manager

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ดูแลและคว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

-วางแผนและประมาณการผลิต(ชำแหละไก่)ในแต่ละวัน -วางแผนผลิตสินค้าแช่แข็ง ส่งให้ลูกค้ากลุ่มห้าง เช่น MK BBQ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแผนการผลิตและจำนวนที่ผลิตได้ -ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QMR

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1.จัดทำควบคุมระบบบริหารคุณภาพ 2.ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินการตรวจติดตามภายในบริษัท 3.พัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพ และ Productivity ขององค์กร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

หัวหน้าส่วน Internal Control

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. วางแผน ทบทวนนโยบาย จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและระบบคุณภาพ 2. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในแต่ละกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดการกับตารางเวลาการจัดส่งผู้จัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนการผลิต (อุตสาหกรรมอาหาร) -จัดทำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้า และบริการต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- รับผิดชอบการควบคุม และดำเนินการจัดเก็บ ตรวจนับ และเคลื่อนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - บริหารการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1.รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพ 2.ตรวจสอบและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพร้อมปฏิบัติการแก้ไข 3.ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนขนส่ง

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. วางแผน และบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกันนโยบายของบริษัท 2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการขนส่งสินค้า เพื่อทำให้องค์กรมีการปรับเปล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยง (เก็บตัวอย่างฟาร์มส่งตรวจ)

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

เก็บตัวอย่างไก่ตามต่างจังหวัดส่งตรวจเข้าห้องแล็บ

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

หัวหน้าส่วนธุรการ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- ควบคุมดูแล และดำเนินงานธุรการ อาทิ งานด้านเอกสาร, งานดูแลอาคารสถานที่-ลานจอดรถ-แม่บ้าน-รปภ, ดูแลรถบริษัท, ดูแลทะเบียนโทรศัพท์และค่าใช้จ่าย และดูแลการเบิกจ่ายของต่างๆ เป็นต้น - กำกับดูแลการปฏิบัติงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด ภาคสนาม (รับสมัครด่วน)

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)

- ควบคุมการติดป้าย ตรวจเช็คความเรียบร้อยของป้าย - จัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด(แจกใบปลิว,ทำกิจกรรมRoadahow และกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงาน PC@Dermalis กรุงเทพและปริมณฑล สัมภาษณ์ทราบผลทันที

เอสเธติก คอนซัลแทนท์

1. รับผิดชอบยอดขายผลิตภัณฑ์ Dermalis และยอดขายทรีทเมนท์แพ็กเกจจาก Dermalis Treatment Room ใน Tesco Lotus ที่รับผิดชอบ 1.1 ตรวจสภาพผิวให้กับลูกค้าโดยใช้เครื่องตรวจสภาพผิว 1.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ Dermalis ห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Sale Area

วี ดิจิตอล จำกัด

-เปิดฐานลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่า -รับผิดชอบเรื่องยอดขาย-ยอดส่ง -จัดหน้าร้านให้ลูกค้า -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้า -จัดทำสื่อโฆษณาภายในร้านให้ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 13,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

พนักงาน PC

วี ดิจิตอล จำกัด

แนะนำรายละเอียดสินค้าผลิตภัณฑ์มือถือแบรนด์วีโว่ (vivo) เสนอขายมือถือ และทำยอดขายให้กับบริษัท ประจำบู๊ทที่ Shop CSC , Jay Mart บริเวณห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เมืองสมุทรสาคร นครปฐม(อ้อมใหญ่) สุพรรณบุรี รา...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ช่างไฟฟ้า

แบรนด์ลูกชิ้นทิพย์

1.ติดตั้ง/เดินสายระบบไฟฟ้า 2.แก้ไข และซ่อมแซม เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ 3.บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 10,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ธุรการฝ่ายวิศวกรรม

แบรนด์ลูกชิ้นทิพย์

1.สนับสนุนงานฝ่ายด้านเอกสาร ข้อมูล พิมพ์งานด้านวิศวกรรมตามระบบ 2.ป้อนข้อมุลประจำวันด้านการแจ้งงาน การใช้ทรัพยากร รวมถึงจัดทำประวัติเครื่องจักร 3.ปรับปรุง จัดหมวดหมู่ข้อมูลงานระบบของฝ่ายให้ง่านต่อการใช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าแผนกผลิต

แบรนด์ลูกชิ้นทิพย์

1.ควบคุมปริมาณการผลิต ให้ได้ปริมาณสินค้าตามแผนผลิตประจำวัน 2.ควบคุมกระบวนการผลิตไม่ให้มีข้อผิดพลาด 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามหลักระบบคุณภาพ 4.ควบคุมการใช้น้ำและการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในเกณ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

แบรนด์ลูกชิ้นทิพย์

ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน ดำเนินการจัดทำระบบ PM เครื่องจักร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 744 รายการ