Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

HR Admin Officer

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ตามProject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,271รายการ
ผู้ช่วยQMR

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

 ดูแลและควบคุมระบบเอกสาร รวมถึงการขึ้นทะเบียน แจกจ่าย ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก ให้เป้นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดทำแผน ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม โดยฝ่ายบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

วิศวกรอุตสาหการ

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

1.วางแผนงานด้านการผลิต ควบคุม ดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร ดูแลการบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักร 2.คอยดูแลให้คำปรึกษาการ Check design ทำงานตาม Design 3.คอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

ธุรการสนาม

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

รวบรวมข้อมูลความคืบหน้างานและรายงานความคืบหน้าแต่ละวัน จัดพิมพ์งานเอกสาร ออกใบขออนุมัติสั่งซื้อ PR เข้าระบบการสั่งซื้อ จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จัดทำรายงานการปร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

ประชาสัมพันธ์ในการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานตามตำแหน่งที่ต้องการพร้อมทั้งประสานงานเรื่องการรับสมัครพนักงานกับสำนักงานใหญ่ งานฝึกอบรม โดยทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกทุกปี สรุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

 ควบคุมและดูแลเอกสารใบสั่งงาน JOB และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง  ทำการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมาจากวิศวกรขั้นต้นโดยตรวจสอบลายเซ็นผู้อนุมัติและลายเซ็นลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมออกใบ JOB เพื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

 ค้นหาข้อมูลของผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่  เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย  ประเมินผลผู้ขายรายใหม่ประจำปี  ตรวจสอบ เพื่อทำการขออนุมัติ และทำการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  ประสานงานกับหน่วยงานของผู้ซื้อแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

ช่างกระจก

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ตัด เจีย เจาะบาก กระจก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพกระจก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ช่างเทคนิค

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ดูแลเครื่่องจักร ผลิตงานให้ทันเวลาการส่งมอบ ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

พิมพ์เอกสารด้านธุรการ ประสานงานกับฝ่ายผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

กราฟฟิกคอมพิวเตอร์

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ออกแบบเวบไซ ป้าย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านจ่าย)

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ออกใบกำกับภาษี เปิดบิล รับเช็ค สมุดรายวัน เงินสดย่อย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เปิดบิลขาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

พนักงานขับรถส่งเอกสาร

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

รับส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท เค. เอ็น. ซี. เซฟตี้กลาส จำกัด

ดูแลบัญชีทั้งระบบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ดูราฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

- ทำงานผลิตสินค้า (อ่างล้างจาน) ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำในโรงงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย _____________________________________ วันทำงาน จันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ จะทำงาน 2-3 เสาร์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

พนักงานทั่วไป/แม่บ้าน

บริษัท ดูราฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบของบริษัทฯ (ออฟฟิศ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องประชุม) และปฏิบัติงานในไลน์ผลิต หรือตามที่ได้มอบหมาย วันทำงาน จันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ ทำงาน 2-3 เสาร์/เดือน) เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ไม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

ช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ปตท.แยกบางพูน

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

-ให้บริการตรวจเชค ลักษณะงานเป็นงานซ่อมเบา -ให้บริการ และคำแนะนำที่ดี แก่ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรควบคุมคุณภาพ QA Engineer (CQE) Urgent

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Customer Quality Engineer (CQE) -Ensures the customer specification is properly performed -Manage & Coordinate the customer audit program -Generates corrective action report due to customer complaint...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรควบคุมคุณภาพ QA Engineer (SQE) Urgent

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

SQE Engineer -Monitoring supplier/Outsource performance metrics to monitor Performance and drive focus quality improvement on monthly basis for %LRR, DPPM and VQCR. -Drive a problem-solving to implem...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรควบคุมคุณภาพ Green Engineer

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Green Engineer -Provide the HS/HSF(Hazardous substance Free) declaration. -Provide report of HS/HSF (Such as . RoHS, REACH, HF,…) -Warranty the HS/HSF (Such as . RoHS, REACH, HF,…) -Uploads/Reviewed a...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรควบคุมคุณภาพอาวุโส QA Engineer (CQE) Urgent

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Customer Quality Engineer (CQE) -Ensures the customer specification is properly performed -Manage & Coordinate the customer audit program -Generates corrective action report due to customer complaint ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรควบคุมคุณภาพอาวุโส QA Engineer (SQE) Urgent

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

SQE Engineer -Monitoring supplier/Outsource performance metrics to monitor Performance and drive focus quality improvement on monthly basis for %LRR, DPPM and VQCR. -Drive a problem-solving to implem...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ทั้งหมด 1,271 รายการ