Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บัญชี

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

Application Developer (เงินเดือนตามประสบการณ์)

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. - Developing “out – of the – box” software and creation values-added o...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ETL Developer / ETL System Analyst

Apar Technologies (Thailand) Ltd.

Requirements: Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or other related fields At least 3 years of working experience in Information technology Experience in System Analysis (gat...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,494รายการ
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-ประเมินความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับ - กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่คาดการณ์ไว้ - จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิ กรมธรรม์ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการรับประกันภัยต่อ

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- จัดสรรความเสี่ยงภัยทุกกรมธรรม์เข้าสัญญาประกันภัยต่อ และกระจายความเสี่ยงโดยจัดทำประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) หรือ Outward ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่ออื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขายประจำร้าน (Coffee Box) สาขาเอาท์เลทมอลล์ พัทยา ด่วน!!!

บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)

ประจำร้าน Coffee Box ( ร้านกาแฟ ) - จำหน่ายเครื่องดื่มให้กับลูกค้า - ต้อนรับลูกค้า - ดูแลร้าน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกรับประกันภัย พรบ.)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อมูลกรมธรรม์เข้าในระบบอย่างถูกต้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ Call Center (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง (ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการ ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของแผนกสรรหาว่าจ้างและอัตรากำลัง ในเรื่องดำเนินการสรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ทั้งด้านปริมาณและคุณสมบัติ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-ขับรถให้ผู้บริหาร -ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการแจ้งอุบัติเหตุและการรับบริการเคลมเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า - ติดต่อ สื่อสาร กับลูกค้าโดยผ่านช่อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเมินค่าความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยว ชน ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติจ่ายค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ค่าแรง ตามวงเงินที่สามารถอนุมัติได้ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ แผนกรับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเล

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงาน มอบหมาย ติดตามการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ - ดำเนินการพิจารณารับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเลได้อย่างเหมาะสม - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ลู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้จัดการร้านอาหาร

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า - ดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด - ตรวจสอบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

วิทยากร

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

** ตำแหน่งดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ใดๆ ** 1. บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมฝึกอบรม-พัฒนาตัวแทน เพื่อให้ตัวแทนมีทักษะและความรู้ ทั้งผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาด 2. จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ - สาขาเชียงใหม่

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ตรวจสภาพและบันทึกข้อมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้าประมูลขายทอดตลาด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ สารภี

พนักงานบันทึกข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร (Data Entry)

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

คีย์ข้อมูล, upload รูปเข้าระบบ, ตรวจสอบเอกสาร และงานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

พนักงานการเงิน - แคชเชียร์

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

1. วันทำงานปกติ จันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. 2. ปฏิบัติงานด้านการเงินด้านรับ คือ รับลงทะเบียนและรับเงินค่ามัดจำจากลูกค้าที่จะเข้าประมูล, รับชำระเงินจากลูกค้าที่ประมูลซื้อรถจากการขายทอดตลาดได้, สร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ สาขาพิษณุโลก

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

รับรถเข้าบริษัท, ตรวจสภาพและลงบันทึกในใบรายงาน, เตรียมรถเข้าประมูลขายทอดตลาด และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พิษณุโลก เมือง

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ สาขา นครปฐม

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

รับรถเข้าบริษัท, ตรวจสภาพรถยนต์และลงบันทึกในใบรายงาน, เตรียมรถเข้าประมูลขายทอดตลาด และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ สาขาชลบุรี

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

รับรถเข้าบริษัท, ถ่ายรูปรถ, ตรวจสภาพรถยนต์และลงบันทึกในใบรายงาน, เตรียมรถเข้าประมูลขายทอดตลาด และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียนรถ

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

1.ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ 2.รับเรื่องจากผู้ซื้อ(เอกสารหมดอายุรถคันแรก เอกสารขาดบางส่วน ติดอายัด) 3.ส่งข้อมูลแจ้งทาง Seller/ติดตาม กรณีงานติดปัญหา 4.ลงข้อมูลการรับ - ส่งเอกสารจาก Sel...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Mobile Programmer

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

• Responsible for installations and monitors programs to ensure the authorized use of databases. • Coordinate day-to-day application operation for the whole organization. • Coordinate of all new appli...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Network Engineer **ด่วนมาก สมัครตรงกับบริษัท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ http://www.optimus.co.th/applyjob

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

• ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network (Wireless/Firewall/MailServer), ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Network ทางโทรศัพท์ • สามารถ configu...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Sales IT / Sales Network / Sales / พนักงานขาย / เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/ ระบบ **ด่วนมาก

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

- รับผิดชอบดูแลลูกค้าดีลเลอร์ในเขตกรุงเทพ (บริษัทรับวางระบบ) - นำเสนอ Solution ด้าน Networking Product สำหรับลูกค้า Users - วางแผน และ พัฒนาดีลเลอร์ในเขต ให้ถึงตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

พนักงานการตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Executive สมัครตรงกับบริษัท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ http://www.optimus.co.th/applyjob

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

• รับผิดชอบในการวางแผน/ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผ่านสินค้า 6 กลุ่มหลัก (Wireless, Wired, Monetize, Security, Collaborative, Services) • จัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจทางการตล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ทั้งหมด 38,494 รายการ