Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่งทางน้ำ (สำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5)

SC GROUP

1.ให้ความสะดวกในด้านเอกสารและข้อมูลที่ล่าสุด หล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

วิศวกรประมาณราคา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ถอดแบบประมาณราคาวัสดุ 2. วางแผนควบคุมปริมาณว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

AIS Call Center ภาษาไทย

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 08/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Programmer

Online Asset Co.,Ltd.

ทักษะความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษา (Programm...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Web Programmer

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พัฒนา Website ของบริษัทฯ และบริษัทนในเครือให้ตร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 253รายการ
เลขานุการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

-นัดหมายประชุม จัดเตรียมเอกสารประชุมและจัดทำราย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

Secretary to Shareholder

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• ดูแลจัดการตารางเวลาที่เกี่ยวข้องกับงาน ธุรกิจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เลขานุการ Secretary

โรงเรียน มาร์มาร่า จินดามณี

หน้าที่รับผิดชอบ: - จัดทำเอกสารถึงหน่วยงานภายนอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เลขานุการผู้จัดการฝ่าย

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด

- ลักษณะงานเลขานุการ และงานผู้ช่วย ของระดับจัดก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Secretary

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - ประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เลขานุการ

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ซี. เอ. จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นแทนผู้บริหาร - จ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Personal Assistant

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นราย Proje...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

เลขานุการ

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร: -เพศหญิง / อายุ 25 -35 ปี -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เลขานุการประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

- มีความรู้ทางด้านงานเลขา - ตอบรับ e-mail ให้กั...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 32,000 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- General secretarial tasks - Assisting person...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Secretary/ Document Controller

บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด

-Handle secretarial work e.g. correspondence, t...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

- ดูแลจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

เลขานุการ

บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด

1.ทำงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.ดูเเลสินค้าของบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

เลขากรรมการบริษัท

บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

- ดูแลกิจกรรมของกรรมการ - ประสานงานกับหน่วยงานต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

Executive secretary

บริษัท เอที คอสเมติค (ประเทศไทย) จำกัด

1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์- Investor Relations งาน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Secretary to President

Saraff Infotech Co.,Ltd

- Provide comprehensive administrative support ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เลขานุการผู้บริหาร

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- ดูตารางนัดหมายผู้บริหาร - จดรายงานการประชุม -...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 16/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคหยุน สปริง คอยล์ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ติดต่องานแทนเจ้านาย ประสานงานต่างๆ จัดตรางการทำ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 16/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เลขาผู้บริหาร

บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด

- วางแผนและจัดทำแผนปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุ...

เงินเดือน(บาท) : 28,000 - 30,000 16/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เลขานุการ (รับสมัครด่วน)

บริษัทจีเวล เดคอร์ จำกัด

1.รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กับฝ่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เลขานุการ (ด่วน!!)

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกอง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

-นัดหมายและจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ทั้งหมด 253 รายการ