• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื่้อสินค้าต่างประเทศ
1 ติดต่องานด้านการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด คัดเลือกและจัดหาเวนเดอร์ ซัพพลายเออร์ 2 ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสาร กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า 4 ดำเนินการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า และออก po ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า 5 ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า 6 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 8 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
เชียงใหม่
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย sales ประจำสาขาเชียงใหม่
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขาย เพศหญิง อายุ 22 27 ปี มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม ms office มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ windows มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีรถส่วนตัวจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,607 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top