• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
Thailand Privilege Card Co., Ltd.
Call center - Chinese Speaking
call center chinese english speaking เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก ลักษณะของตำแหน่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิก ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก job description assists customers about privilege requirement troubleshooting any issues or problems build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer s needs builds strong customer relationships through delivering excellent customer service actively listens to customers needs to provide appropriate and timely resolution builds customer confidence through creative problem solving คุณสมบัติ การศึกษาระดับปริญญาตรี เพศชาย หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 0 3 ปี มีความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ผลสอบ toeic 650 ขึ้นไป สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และควรมีความรอบรู้ในเรื่องรอบตัวต่างๆเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ รักการให้บริการ qualifications fluent in english and chinese for cn en call center able to navigate multiple computer programs actively listen converse with customers while typing and updating customer information able to interact with all types of customers and provide the best resolutions must be able to work a flexible work schedule and overtime based on business needs all applicants must be able to pass background check
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
พนักงานต้อนรับ Reception
1 ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อ 2 จัดทำประวัติลูกค้าใหม่ และเตรียมประวัติลูกค้าเก่า พร้อมทั้งลงทะเบียนลูกค้าที่มาใช้บริการให้ครบถ้วน 3 รับบริการลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาที่ โรงพยาบาล 4 ทำการนัดหมายลูกค้า โทรแจ้งเตือนก่อนวันนัดหมาย 5 รับชำระค่าบริการ และติดตามทวงหนี้ลูกค้าค้างชำระ 6 ทำการส่งแฟ้มสัตว์ป่วยให้สัตวแพทย์ 7 ทำการสอบถาม และสังเกต พฤติกรรมลูกค้าที่นั่งรอตรวจ 8 จัดเรียงระบบแฟ้มหรือทะเบียนผู้ป่วยให้ถูกต้องและเรียบร้อย 9 ให้ข้อมูลลูกค้าที่มาสอบถามในเรื่องต่าง ๆขององค์กร 10 เก็บรักษากุญแจโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 11 ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 12 แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า 13 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,799 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top