วันที่จัดแสดง ชื่องาน สถานที่ ดูรายละเอียด ไลฟ์สด สถานะ
2019-08-15 - 2019-08-30 JOB FAIR วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร Click เริ่มงานแล้ว
2019-07-22 - 2019-07-31 Roadshow นัดพบแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ Click สิ้นสุดลงแล้ว
2019-07-08 - 2020-03-31 Resume (กลุ่มสนง.ภาคใต้) กระบี่ Click เริ่มงานแล้ว
2019-07-03 - 2020-03-31 Resume หางานวิศวกร (กลุ่มสนง.ภาคใต้) กระบี่ Click เริ่มงานแล้ว
2019-06-28 - 2019-07-28 Roadshow นัดพบแรงงาน @ศาลาจัตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Click สิ้นสุดลงแล้ว
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top