วันที่จัดแสดง ชื่องาน สถานที่ ดูรายละเอียด ไลฟ์สด สถานะ
2019-12-09 - 2019-12-17 ปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ขอนแก่น ขอนแก่น Click เริ่มงานแล้ว
2019-11-29 - 2019-12-23 JOBFair KhonKaen 2019 ขอนแก่น Click เริ่มงานแล้ว
2019-11-29 - 2020-01-30 จ๊อบแฟร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา Click เริ่มงานแล้ว
2019-10-30 - 2019-12-31 CMU Engineering Career Day 2019 เชียงใหม่ Click เริ่มงานแล้ว
2019-11-15 - 2019-12-23 ๋JOBFAIR คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร Click เริ่มงานแล้ว
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top