ไม่พบข้อมูล!

Event Job Fair

วันที่จัดแสดง ชื่องาน สถานที่ ดูรายละเอียด ไลฟ์สด สถานะ
2019-06-07 - 2019-06-10 Resume @Lumentum ปทุมธานี Click สิ้นสุดลงแล้ว
2019-05-31 - 2019-06-30 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ลาจันทร์ วันปัจฉิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร Click เริ่มงานแล้ว
2019-06-01 - 2019-06-30 Jobtest short url กรุงเทพมหานคร Click เริ่มงานแล้ว
2019-05-31 - 2020-03-31 Resume หางานนครศรีธรรมราช 62 (กลุ่มสนง.ภาคใต้) นครศรีธรรมราช Click เริ่มงานแล้ว
2019-05-31 - 2020-03-31 Resume หางานสุราษฎร์ธานี 62 (กลุ่มสนง.ภาคใต้) สุราษฎร์ธานี Click เริ่มงานแล้ว
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top