JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
06 ธ.ค. 2559
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 06 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1,560

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง),สระบุรี
เงินเดือน(บาท) :25,000 - 30,000

- รับผิดชอบดูแลระงานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ทั้งระบบ
- จัดทำระบบงานเอกสารกฎหมายต่างๆ และรายงานความปลอดภัย รวมถึงการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
- ร่วมจัดทำและวางแผนฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี รวมถึงการรายงานสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายให้ฝ่ายบริหารทราบ
- ให้คำแนะนำและสำรวจ สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกัน และวิธีการแก้ไข รวมถึงการประเมินผล
- ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมจัดทำกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์งานจป. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมการปลูกจิตรสำนึก ฯลฯ

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีใบรับรองวิชาชีพ จป.
ชาย , อายุ 30-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ บุคคลิกดี ขยัน และอดทนต่อสภาวะกดดันได้
สามารถปฎิบัติงานที่สระบุรีได้ และสามารถเดินทางไปดูงานที่สาขาอื่นๆ ได้ 
 

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  สวัสดิการต่างของบริษัทฯ
  1. เงินรางวัลตอบแทนประจำปี 9-15% ของผล
  ประกอบการประจำปี
  2. จากข้อ 1. แบ่งเป็นโบนัส (โบนัสปกติ โบนัสอายุ
  งาน และโบนัสหุ้นส่วน) งานเลี้ยงปีใหม่ และ
  การท่องเที่ยว
  3. โบนัสหุ้นส่วน (มิตรแท้ เจ้าของ) สำหรับผู้ที่เข้า
  ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพซึ่งต้องบ่งบอกความ
  ทุ่มเทและเก่งเสมือนเจ้าของ
  4. ยอดการปรับอัตราเงินเดือนตามผลประกอบการที่
  มีระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจน
  5. ปรับอัตราเงินเดือนพิเศษเพิ่มอีก 220% สำหรับผู้
  บังคับบัญชาและอีก 230% สำหรับผู้ใต้บังคับ
  บัญชาที่เข้าโครงการพัฒนาตามที่บริษัทฯกำหนด
  6. ปรับอัตราเงินเดือนตามความสามารถที่พัฒนาขึ้น
  หรือเงินเดือนตามต้องการ
  7. ค่าสึกหรอรถ ค่าเชื้อเพลิงรถ กรณีใช้รถส่วนตัวใน
  การปฏิบัติงาน
  8. ค่าเครื่องมือสื่อสาร ค่าเบี้ยขยัน และค่าเที่ยว
  (บางตำแหน่ง)
  9. เงินรางวัลหรือรางวัลทองคำสำหรับพนักงานนัก
  พัฒนาประจำปีจำนวน 10% ของพนักงาน
  ทั้งหมด
  10. เงินรางวัลหรือรางวัลทองคำสำหรับพนักงาน
  ทำงานครบ 10 ปี และมากกว่าทุก ๆ 5 ปี
  11. สวัสดิการเงินกองกลางปีละ 2 – 3 แสนบาท เพื่อ
  บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
  12. สวัสดิการเงินกู้ยืมกรณีมีความเดือดร้อน / เบิกเงิน
  ฉุกเฉินกรณีมีความเดือดร้อนเร่งด่วน
  13. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ
  14. กองทุนสวัสดิการสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการ
  ออม และเป็นสวัสดิการให้พนักงานในระยะยาว
  15. พาครอบครัวไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้โดยไม่เสีย
  ค่าใช้จ่าย
  16. งานท่องเที่ยวประจำปี เช่น ภาคเหนือ, ภาคใต้,
  ประเทศจีน, ประเทศเกาหลี เป็นต้น
  17. ลากิจได้ 10 วันโดยได้รับค่าจ้าง ลาป่วย 30 วัน
  ต่อปี ลาพักผ่อน 6 วันต่อปี ลาคลอดบุตรได้ 90
  วันตามกฎหมายแรงงาน ลาอุปสมบท ลาเพื่อการ
  ฝึกอบรม ลาเรียน ลาพบแพทย์ ลาทำหมัน ลา
  เพื่อการรับราชการทหาร และลาเพื่อปฏิบัติธรรม
  18. การเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วยหนักทั้งของบิดา-
  มารดา คู่สมรส บุตร หรือของพนักงานเอง จากผู้
  บังคับบัญชาเสมอ ๆ ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ
  เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งาน
  อุปสมบท งานศพ เป็นต้น
  19. ชุดยูนิฟอร์ม
  20. ชุดและอุปกรณ์ safety (บางตำแหน่ง)
  21. ประกันอุบัติเหตุ PA. (บางตำแหน่ง) และ
  package payroll ทุนประกัน 50,000 บาท
  สำหรับพนักงานทุกคน
  22. งานกีฬาสี หรือ กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
  ประจำปี
  23. โครงการ MENA ACADEMY เพื่อพัฒนาทักษะการ
  ทำงาน พัฒนาจิตใจ ผ่านกระบวนอบรมตลอดปี
  24. วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน (กฎหมาย
  แรงงานกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน)
  25. ที่ปรึกษากฎหมายหรือคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับ
  จุดยืนในแต่ละหัวโขน เช่น พ่อ-แม่-ลูก
  ญาติพี่น้อง หัวหน้างาน เป็นต้น
  26. การอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น
  ผู้เบิกบาน
  ** สวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณรุ้งรดา 081-889-9533
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์ เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย ใกล้ BTS (พญาไท,ราชเทวี)
โทร. 0-2613-9450 ต่อ 149
แฟกซ์. : 0-2613-9927

การเดินทาง

ด้วยบริษัทฯ จะเปิดเต็นท์รถเพิ่มอีกหลายแห่ง(ปริมณฑล) ซึ่งอยู่ในหลายพื้นที่ ดังนั้นจึงเปิดรับสมัครพนักงานขาย จำนวนหลายอัตรา ..สำหรับผู้ที่ว่างงานและสนใจจะเปลี่ยนงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-6139040 ต่อ 121 คุณจิรภา **บริษัทฯ มีสวัสดิการดี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีโบนัสและปรับเงินเดือนทุกปี
พญาไท ราชเทวี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 4 รายการ