บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

 • 178

TCC Group...Stability in Convergence
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความตั้งใจของ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
TCC Groupเริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า สายธุรกิจประกันและลิซซิ่ง รวมถึง สายธุรกิจอุตสหกรรมการเกษตร
TCC Group มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในนามบริษัทและในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีของผู้ก่อตั้ง มีการบริจาค และให้การสนับสนุนมูลนิธิและโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆแทบทุกด้าน เช่น ด้านการทนุบำรุงศาสนา ด้านการส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา การบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงการสร้าง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เริ่มเปิดให้บริการกับประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศหลายโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และยังมีการบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านผืนให้กับผู้ยากไร้
TCC Group ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มประมาณ 6 หมื่นคน มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พื่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง'TCC Group...Stability in Convergence
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความตั้งใจของ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
TCC Groupเริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า สายธุรกิจประกันและลิซซิ่ง รวมถึง สายธุรกิจอุตสหกรรมการเกษตร
TCC Group มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในนามบริษัทและในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีของผู้ก่อตั้ง มีการบริจาค และให้การสนับสนุนมูลนิธิและโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆแทบทุกด้าน เช่น ด้านการทนุบำรุงศาสนา ด้านการส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา การบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงการสร้าง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เริ่มเปิดให้บริการกับประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศหลายโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และยังมีการบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านผืนให้กับผู้ยากไร้
TCC Group ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มประมาณ 6 หมื่นคน มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พื่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

วันที่อัพเดต : 23 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตบางคอแหลม,เขตยานนาวา,เขตสาทร,เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร
  2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
  3. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ
  5.เตรียมความพร้อมอาคารสถานที่เพื่อให้เช่า
  6.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
-ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น. (ยกเว้นSiteงาน)
- พักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วัน
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
**และสวัสดิการอื่น ๆ ที่พนักงานจะได้รับอีกมากมาย**
**สวัสดิการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาว่าจ้าง
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร - - จังหวัด - 10120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.tccholding.com/home/th/head.php
โทร. 02-227-9444 ต่อ 7120
อีเมล recruithd@tcc.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 - 30
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตบางคอแหลม,เขตยานนาวา,เขตสาทร,เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน