Ocean advisory

 • 2866

บริษัท โอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านนายหน้าประกันวินาศภัยมากว่า 14ปี เป็นบริษัทในกลุ่มโอเชี่ยนกรุ๊ป อาทิ โอเชี่ยนทาวเวอร์1,โอเชี่ยนทาวเวอร์2,โอเชี่ยนพอร์โตฟิโน่ คอนโดมิเนียม,โอเชี่ยนมารีน่า ท่าจอดเรือยอร์ช,ซานมารีโน่ คอนโดมิเนียม,โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่,โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ,โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพฯ,Bandara resort and spa Samui,Bandara suites silom Bangkok,Bandara residence Bangkok,Bandara resort Phuket,ฯลฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท อาทิ ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
บริษัทยินดีอย่างยิ่งที่จะรับพนักงานเกษียณอายุที่
1.ทำงานเชิงรุก ป้องกันปัญหาก่อนเกิด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
2.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและลงมือพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนางานของบริษัทฯได้เหมาะสมกับต้นทุนและเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้-เสียได้ดีอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มอัสสกุล และเป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตมากกว่า 70%
บริษัทที่กลุ่มอัสสกุล เป็นเจ้าของอาทิเช่น
1. บริษัท โอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่ จำกัด
2. บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2.1 โครงการ โอเชี่ยนทาวเวอร์1
2.2 โครงการ โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
2.3 โครงการ โอทู คอนโด เพลินจิต
2.4 โครงการ โอเชี่ยน พอร์โตฟิโน่ จอมเทียน
2.5 โครงการ ซานมารีโน่ คอนโดมิเนียม จอมเทียน
2.6 โรงแรม โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ทคลับ
2.7 โรงแรม อัสสรา วิลล่า หัวหิน
3. บริษัท แฮนส์เมเนจเมนท์ จก.
3.1 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
3.2 โรงเรียนนานาติเซนต์สตีเฟ่นส์ส์ กรุงเทพฯ
3.3 โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ
4. บริษัท สยามเอสเตท จก. ประกอบด้วย
4.1 Bandara Resort and spa ,Samui
4.2 Bandara Suites silom ,Bangkok
4.3 Bandara Residence ,Bangkok
4.4 Bandara Resort,Phuket
5. บริษัท.ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จก.
6. บริษัท มหาสมุทรเอสเตท จำกัด
7. บริษัท ธนภูมิเอสเตท จำกัด
8. บริษัท โอเชี่ยนลิสซิ่ง จำกัด
9. บ.แอลพีแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ซิ่งดีเวลอปเม้นท์ จก.บริหารโครงการซิกม่ารีสอร์ท พัทยา
อื่นๆ ...........ฯลฯ

วันที่อัพเดต : 10 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 60,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. สามารถวิเคราะห์คัดเลือกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคง บริการดี โดยมีเบี้ยประกันภัยเหมาะสมของแต่ละประเภทกรมธรรม์ในตลาดและนำมาอบรมทีมงานขายให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย 2. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของลูกค้า เพื่อเลือกซื้อประกันวินาศภัยประเภทต่างๆให้มีความคุ้มครองครอบคลุม เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและทรัพย์สินตามสถานการณ์ รวมถึงบริการประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม(ขาย กรมธรรม์ประเภทอื่นๆเพิ่มและ/หรือเพิ่มทุนให้เป็นReplacement valueและต้องไม่undervalueฯลฯ)
  3. บริหารจัดการเรื่องประสานงานเคลม และเจรจาค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญากรมธรรม์ฯให้ลูกค้าทันสถานการณ์เพื่อได้รับการแนะนำลูกค้าใหม่ต่อเนื่องรวมถึงUpdateรายงานยอดเงินเคลมแต่ละเคลมของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละปีเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยจ่ายปีนั้นๆ
  4. ต่ออายุกรมธรรม์ลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่หรือกรมธรรม์ใหม่แก่ลูกค้าเก่า โดยให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภทได้ครอบคลุมถึงลูกค้า บริวารและพันธมิตรของลูกค้า
  5. วิเคราะห์และลงมือพัฒนากระบวนการทำงานรวมถึงคู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ฐานข้อมูลสำคัญของบริษัทและรายงานอื่นๆเพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนอทางเลือกที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารให้เกิดประสิทธิผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  6. ช่วยติดตามตารางการนัดหมาย การจัดการห้องประชุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนวันประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
  7. บริหารจัดการ ดำเนินงานและดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงสะดวกต่อการค้นหา พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีแก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ทันเหตุการณ์และป้องกันปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิตกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย(เฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้สมัครมีหน้าที่สอบ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตภายใน 110วันหลังจากเข้าทำงาน)
  2. มีประสบการณ์ประกันวินาศภัยทั้ง Motor และ Non Motorจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ(โดยเฉพาะประกันวินาศภัยประเภทNon-Motor 2ปีขึ้นไป)
  3. เพศชาย หรือ หญิง
  4. จบปริญญาตรี
  5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะใช้Excelได้ระดับกลางขึ้นไป
  6. รักงานบริการ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับบริษัทรับประกันภัย/ลูกค้าและปิดการขายได้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีทักษะในการนำเสนองานลูกค้า/และจัดทำรายงานเสนอที่ตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารพร้อมนำเสนอ
  7. มีความสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้สะดวกต่อการค้นหาและปลอดภัยตลอดจนจัดทำหนังสือติดต่อราชการ, จดหมายระหว่างหน่วยงานและลูกค้าได้ดี รวมถึงบริหาร จัดการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆในบริษัท
  8. มีความสามารถแก้ปัญหาให้เกิดผลงานหรือคุณค่าที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงพัฒนาการป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง
  9. มีระเบียบวินัยเป็นผู้นำที่ดี คล่องตัว ขยัน พัฒนาความรู้จากประสบการณ์โดยตรงมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสอนงานและสร้างพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคลได้
  10. มีความสามารถในการประสานงาน+การเจรจาต่อรองดี ตลอดจนการนำเสนองานได้ดี รวมถึงการทำรายงานต่างๆและนำเสนอรายงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจและผู้บริหารได้ดี

  บริษัทยินดีอย่างยิ่งที่จะรับพนักงานเกษียณอายุที่
  1.ทำงานเชิงรุก ป้องกันปัญหาก่อนเกิด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
  2.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและลงมือพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนางานของบริษัทฯได้เหมาะสมกับต้นทุนและเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้-เสียได้ดีอย่างต่อเนื่อง
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pichamonch@ocean-advisory.com
            - akarima0906@gmail.com
            - salesandoperation@ocean-advisory.com
ข้อมูลติดต่อ
พิชามญชุ์
Ocean advisory
175 อาคารไทยสมุทร(อโศก) ถนนสุขุมวิท ซอย21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(อโศก) แผนที่
Website: -
โทร. 022581599 ต่อ 456 แฟกซ์. 02-258-9979
อีเมล -
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 9


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 60,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
30 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน