ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 • 868

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่อัพเดต : 05 ก.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตประเวศ,เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. การวางแผนงานกลยุทธ์
  - ร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายการให้บริการต่อผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  - กำกับดูแลการประสานงานการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ทั้งส่วนร้านค้า และผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การเจรจา การลงนามใบสัญญา การตรวจแบบ และกำกับดูแลการดำเนินการในการตกแต่งพื้นที่เช่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนหมดสัญญาจนส่งมอบพื้นที่
  - ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งของคู่แข่งเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
  - ติดตามข้อมูลข่าวสารของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และของคู่แข่ง รวมถึงข้อมูล/คำแนะนำ ที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
  2.การบริหารทีมขายและผู้เช่าสัมพันธ์
  - กำหนด กลยุทธ์ ในการบริหารงานทีมขายและผู้เช่าสัมพันธ์
  - ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ทีมงานขายและผู้เช่าสัมพันธ์
  - ออกเยี่ยมผู้เช่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
  - ตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับทีมงานขายและผู้เช่าสัมพันธ์
  - กำกับควบคุมดูแลการออกเอกสารใบส่งเงิน รวมทั้งการออกบัตรแก่พนักงานร้านค้าและการขออนุญาตเข้าออกพื้นที่
  3. การจัดการทั่วไป
  - กำกับดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
  - บริหารบุคลากร
  - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
  - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
เครื่องแบบพนักงาน
ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
เงินช่วยเหลือต่างๆ

***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - ปริญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ ด้าน สายงานการขาย, การตลาด หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป
  ด้านธุรกิจศูนย์การค้า หรือ ธุรกิจ Retail หรือ ธุรกิจบริการ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  ด้านบริหารและพัฒนาทีม อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th
            - hr@mbk-center.co.th
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
Website: http://www.mbk-center.co.th
โทร. 026209000 ต่อ 7217 แฟกซ์. 02-6207000
อีเมล hr@mbk-center.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 28


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตประเวศ,เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
9 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน