Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ธุรการบัญชี

white horse hotel management group CO.,LTD

- ดูแลบัญชีบริษัททั่วไป - ใช้ภาษาไทย จีน อังกฤ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อมและดับเพลิง)

บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด

- ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสามารถ

ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

พนักงานขายหน้าบูธ (25,000-30,000 บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานออกบูธ

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 20/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์บริการให้ข้อมูลของสายการบินระหว่างประเทศ ( Thai / Eng )

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสามารถ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และประสานงานให้บริการข...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 25รายการ
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ (โรงงานสมุทรปราการ, สมุทรสาคร)

-จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำหร...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

วิศวกรประมาณราคา ( ระบบประปา สุขาภิบาล )

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

- ถอดแบบประมาณราคาระบบประปาสุขาภิบาล - สอบถามรา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

- ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านระบบประปา ความต้องก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สรุปงานโดยย่อ: รับผิดชอบงานระบบสุขาภิบาลและด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อมและดับเพลิง)

บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด

- ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรระดับปริญญาโทปฏิบัติงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

Safety Officer

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. จัดทำแผนโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัด

ควบคุมดูแลงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

บริษัท กลุ่มสยามพิวรรธน์ จำกัด

- ออกแบบระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย อาคารต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล/ไฟฟ้า

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานโค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 04/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำเสีย

บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด

ควบคุมดูแลบ่อน้ำเสีย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำเสีย

บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด

ควบคุมดูแลบ่อน้ำเสีย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

Utility Assistant Manager [Japanese Speaker] (K-9725)

Dee Staff Recruitment Co.,Ltd.

- Response, Improve & Manage utility source [Bo...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ( มีประสบการณ์ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป )

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

> บริหารจัดการ งานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์ หนองบัว

Supervisor - ทรัพยากรน้ำและบำบัดน้ำเสีย สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการเดินของเครื่องจักรของทรัพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/02/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

โฟร์แมนประปา(สุขาภิบาล)

บุญถาวรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 30,000 26/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

Project Engineer

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- สำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อม...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 08/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

หัวหน้าแผนกควบคุมสัตว์พาหะ

บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด

วางแผนการควบคุมสัตว์พาหะ อย่างเป็นระบบและถูกหลั...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ งานด้านกฎหม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ