Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

AP (ต้องใช้โปรแกรม Express ได้)

C.S.I. Intertrade Co.,Ltd

งานฝ่ายบัญชีต้นทุน 1. ตรวจสอบคำนวณต้นทุนและเปรี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ปากเกร็ด

ช่างเหล็ก

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

ม้วนท่อด้วยเครื่องม้วนท่อตะเข็บตรง(Bendroll)

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,500 24/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ธุรการฝ่ายช่าง

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารของแผนก 2.ประสานงานกับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Assistant Manager Warehouse ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า (โซนระยอง)

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

The successful candidate will responsible to ha...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , ปลวกแดง

Sales Engineer

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- Investigate market, find new customers and an...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 24/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 0รายการ