Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Executive (Chinese Speaking)

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ • To engage prospects w...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 08/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Exclusive

ศรเท็กซ์

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 30/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

Programmer

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Based Application ด้วย...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 50,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Manager

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานรับโทรศัพท์

บริษัท นิว เซนต์จูรี่ อินฟอร์เมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 818รายการ
เจ้าหน้าที่ดีเทล(เอกสารต่างประเทศ)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

1.แปลเอกสารขั้นตอนการเย็บส่งเข้าห้องตัวอย่าง 2....

เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 20,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารคำสั่งซื้อ

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

ตรวจสอบจำนวนออร์เดอร์ จัดเตรียมความพร้อมรายละเอ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 24,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(PROCUREMENT)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน Stock เพื่อทำการ...

เงินเดือน(บาท) : 15,500 - 26,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Mrg)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

1. บริหารการผลิตให้ได้ปริมาณตามแผนการผลิต รับนโ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการส่วนตัด (Cutting Mrg)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

ช่วยผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ CAP/Minute Man...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผุ้จัดการส่วนเทคนิค (TI Mrg)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

ร่วมอนุมัติการปรับปรุงทบทวน พัฒนาวิธีปฏิบัติงาน...

เงินเดือน(บาท) : 30,500 - 50,500 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

จัดทำกราฟฟิกการ fitting โดยโปรแกรม V-Stitcher ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างค่าตอบแทน(HR)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

ดำเนินงานด้านบริหารค่าตอบแทน คำนวณรายได้ของพนัก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการส่วนคุณภาพ(เวียดนาม)

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

1.จัดการระบบคุณภาพมาตรฐาน 2.ดูแลและควบคุมคุณภาพ...

เงินเดือน(บาท) : 29,000 - 50,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด

-ตรวจสอบการใช้รถให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -คว...

เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 15,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

หัวหน้างานPacking

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าไลน์เย็บ

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Sales Modern Trade

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Merchandiser

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อส่งงานตัวอย่าง และงาน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (WARRIX)

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

- ดูแลระบบบัญชี ให้เป็นไปตามกฏหมายมาตรฐานการบัญ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales)

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ดำเนินงาน ตามนโยบาย/แผนงานขายสินค้าของบริษัท ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ IE

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

พัฒนาคุณภาพในการผลิตของโรงงานทั้งด้านประสิทธิภา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Telesales

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และประสานงานขายให้ข้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าแผนกพิมพ์

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

1.ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต งานพิมพ์ ให้เป็นไปต...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

IT System / Network

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน งานต่างๆ เกี่ยวกับระบบเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บุคคล

่บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด

1.สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ 2.ค้นหาแ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

พนักงานตัดผ้า

่บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด

1.ปูผ้า 2.ตัดผ้า 3.จัดเรียงงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

พนักงานเย็บ

่บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด

- เย็บเข็มเดี่ยว + เย็บเข็มคู่ - เย็บเป็น ทำงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ทั้งหมด 818 รายการ