• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
กราฟฟิค ดีไซเนอร์
รับผิดชอบงานด้านการดีไซน์ในสื่อต่างๆ เช่น artworks website facebook ig หากสามารถถ่ายวีดีโอ และสามารถตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ในสื่อ social ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านการ design artwork สินค้า วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหา website facebook ig line รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย จัดการ ดูแลสื่อต่างๆของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดยุคใหม่ 2 ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน มีการวางแผนและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 3 ใช้ software ตกแต่งภาพได้ดี และ หากสามารถตัดต่อ vdo เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5 สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาชีพ ด่วน
1 ตรวจสอบ เสนอเเนะ และจัดทำบัญชีกฏหมายและข้อกำหนดตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมทั้งประเมินความสอดคล้องตามที่กำหนด 2 วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ตรวจประเมินการปฏิบัตืงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมทั่้งรายงานความคืบหน้า 4 จัดฝึกซ้อมและสรุปผลการฝึกซ้อมกู้ภัยฉุกเฉินรถขนส่งและเพลิงไหม้ในสถานที่ทำงาน 5 เป็นวิทยากร แนะนำ ฝึกสอน อบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย 6 ตรวจวัด ประเมิน สถาพแวดล้อมในการทำงาน 7 อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 43,294 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top