• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
sales coordinator guardforce
responsible for the day to day supporting of the sp sales operations such as transactions documentations quotations agreement proposals sales files sales orders sales weekly & monthly reports brochure preparation proforma invoices and other assignments in sales administration area ensure that quotes are processed and submitted which are complete in every detail and which offer a full security solution to the client offering the best equipment at the best price within the organisation s guidelines coordinate with sales team and clients in all aspects of sp sales and services functions complete and be responsible for all of functional reports as assigned process clients inquiries by telephone fax and email in relation to the company s business arrange business meetings for the sales and marketing team as assigned work closely with the sales & operation and management team and be responsible for supporting all of the company s launches of marketing tools and business events handle all processes of publications as assigned such as the company s official brochures design and printing logos and photos management general advertisements including website s contents and news updates work under guardforce security thailand co ltd
กรุงเทพมหานคร , เขตหนองจอก
บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสทจำกัด
ธุรการโครงการก่อสร้าง ประจำไซต์งานเลียบวารี37 หนองจอก
1 พิมพ์และจัดเก็บสัญญาผู้รับเหมา 2 จัดทำเอกสารรายงานการประชุมต่าง ๆ 3 จัดทำเอกสารการเบิกเงินงวด การเบิกล่วงหน้าของผู้รับเหมา 4 ดูแลทรัพย์สิน และควบคุมการเบิก จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง 5 รวบรวมเอกสารการบันทึกเวลาเข้า ออก ใบลา ใบเปลี่ยนวันหยุด ใบปฎิบัติงานนอกสถานที่ ส่งฝ่าย hr 6 ดูแลนัดหมาย ประสานงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และดูแลรับ ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 ออก p r ใบสั่งซื้อวัสดุตาม boq 8 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อ แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานในโครงกki 9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ปทุมธานี , คลองหลวง
บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ปิดงบการเงิน ปิดงบรายเดือนได้ กระทบยอด ประจำเดือน ตรวจสอบงานด้านบัญชีจ่าย รับ และ glทั้งหมด วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี เป็นผู้จัดทำบัญชี วางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชี มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป erp จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีส่งผู้บริหาร ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของเอกสารบัญชี จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำและดูแล ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดได้ถูกต้อง จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระเเสเงินสด รายงานบัญชีต่างๆนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือให้ผู้บริหาร ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้ทำงานส่งตามกำหนดและถูกต้องแม่นยำ จัดทำงบประมาณประจำปี ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ปิดงบการเงิน ส่งสรรพกร และ ทำ budget ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร ทำรายงานงบการเงินให้บริษัทฯ เพื่อให้ตรงกับยอดแจ้งจำหน่าย บริหารงานในทีม ตามลูกหนี้ ทบทวนวงเงินใช้จ่ายในกิจการ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน smt organization songserm machine tractor co ltd 56 355 moo 6 khong1 khlong luang pathumthani 12120 thailand โทรศัพท์ 02 153 3409 ต่อ 204 แฟกซ์ 02 153 3408 เว็บไซต์ https songsermtractor com contact php
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,010 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top