Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Designer (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- Create necessary advertising , banners & asse...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 30/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Visual Merchandise Manager (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่งของร้านหนังสือ B2S ...

เงินเดือน(บาท) : 45,000 - 55,000 19/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานขาย (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา)

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด

-ดูแลและรับเป้าหมายการขายในพื้นที่ -สร้างยอดขาย...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

Merchandising Manager Stationery (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- ดูแลควบคุมวางแผนในส่วนการจัดซื้อในส่วน Produc...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

ช่างติดตั้งเน็ตบ้าน AIS Fibre (สาขาศรีนครินทร์)

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

1. รับงานติดตั้ง เน็ตบ้านให้ลูกค้า 2. รับงานบริ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 37,887รายการ
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Customer Complain)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รับเรื่องร้องเรียน (Customer Complaint) เกี่ยวก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

พนักงานขาย สาขา โลตัสหลัก 4

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ในงานด้านการซ่อมบำรุง จัดทำการตรวจสอบและประเมิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา BTS ศาลาแดง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- ลักษณะงานจะดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (มีที่พักให้)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1. ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

หัวหน้าแผนกสนับสนุนธุรกิจสาขา (ดูแลการหาพื้นที่เปิดร้านสาขา)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.งานด้านการขยายสาขาร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- ลักษณะงานจะดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

หัวหน้างานผลิต (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย แม่จัน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร )

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร 2.จ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร เต่างอย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

๑. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง / จัดจ้างผลิต ปัจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

เจ้าหน้าที่โมเดิร์นเทรด (ฝ่ายขาย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.ติดต่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย 2.เสนอสินค้าใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

๑. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. ปร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกร...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

หัวหน้างานผลิต Production Supervisor (ประจำโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร เต่างอย

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต 2.กำกับดู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย แม่จัน

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบผลการซ่อมบำรุง รวมทั้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย แม่จัน

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำโรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ ฝาง

webcontent & marketing

บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด

ติดต่อประสานงานเพื่อถ่ายทำสัมภาษณ์เจ้าของบ้านสว...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

Advertising Account Executive (AE)

บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด

- ทำงานเกี่ยวกับด้านโฆษณา บริหารลูกค้าจากฐานข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ช่างภาพตัดต่อวีดีโอ

บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด

1.ออกกองถ่ายเอ้าท์ดอร์และสตูดิโอทั้งภาพนิ่งและภ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

ทั้งหมด 37,887 รายการ