Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขับรถประจำบริษัทฯ

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

ช่างอาคาร วิ่งกรุงเทพ ภาคตะวันออกด่วน!!

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าอาคาร ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ตรวจเช็คแอร์สำนักงาน งานซ่อมแซมทั่วไป สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอณุญาติขับขี่ สามารถวิ่งภาคตะวันออกได้

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

รับสมัคร PHP Programmer (3 อัตรา)

บริษัท ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,688รายการ
ผู้จัดการโครงการ( โยธา )

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงกา...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 90,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรสนาม(ไฟฟ้า)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา - ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าของงานต่อวิศวกรโครงการ ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง แก้ปัญหาหน้างานร่วมกับโฟร์แ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรประเมินราคาไฟฟ้า/เครื่องกล

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-จัดทำวิเคราะงบประมาณ สรุปงบประมาณโครงการ ตรวจงวดงานผู้รับเหมาและทำรายการเบิกงวดกับบริษัทในเครือ -บริหารจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ -จัดทำต้นทุนรวมของงานระบบเสนออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา -จั...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 35,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง - สอบราคาสินค้างานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ - จัดเตรียมสรุปราคาจากการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน - ตรวจสอบรายชื่อผู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เขียนแบบ(ก่อสร้าง) กทม.

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้างาน จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน ตรว...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา - ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าของงานต่อวิศวกรโครงการ ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง แก้ปัญหาหน้างานร่วมกับโฟร์แมน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 45,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรสนาม(โยธา)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1.ด้านสัญญา -ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก -ทบทวนและตรวจสอบแบบ Tender กับแบบ For Construction เพื่อสรุปงาน VO.ที่...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engineer)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประเมินราคางานก่อสร้างและหรืองานระบบประกอบอาคาร -ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำงบประมาณไปใช้อย่างเป็นระบบ -ดูแบบ ถอดแบบได้ -ทบทวนปริมาณงานและราคาจากแบบ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง - สอบราคาสินค้างานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ - จัดเตรียมสรุปราคาจากการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน - ตรวจสอบรายชื่อผู้ขา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

จนท.บุคคล (ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ+ต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนคนงานต่างด้าว รวมทั้งติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานฑูต กรมการจัดงาน กระทรวงแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสาร พร้อมประสานงานเกี่ยวกับ MOU คนงานต่า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนง.ขายคอนโด (มหาชัย)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ปฎิบัติงานและดูแลงานขายโครงการอสังหาฯให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด จัดทำรายงานการปฎิบัติงานประจำวัน พบลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม พบลูกค้าตามเขต และรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผจก.การตลาด(ผ่านงานธุรกิจก่อสร้าง ยื่นประมูลงาน)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1 จัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เมื่อตัดสินใจทำการประมูลงานในโครงการต่างๆ 2 ประสานงานกับสายงานวิศวกรรมในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเข้าทำการประมูลงานในโครงการต่างๆ 3 ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 85,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด(อสังหาริมทรัพย์)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานการตลาด 2. บริหาร จัดการ ลำดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปกลยุทธ์และแผนการตลาด '3.monitor และควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมทางการตลาดให้เป็...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

จนท.บริการลูกค้า /เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (สนง.ใหญ่สีลม)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดเตรียม เอกสารต่างๆ และนัดหมายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ 2.ประสานงานกับ ฝ่ายบัญชี / ธนาคาร เพื่อทำการปลอดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน 3.จัดทำเอกสารส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อขอ Summary P...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Ideal Approach Co,Ltd

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส. - ป. ตรี ขึ้นไป 3. มีความระเอียดรอบคอบ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรู้ในด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - ศุก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

Sales Exclusive

Ideal Approach Co,Ltd

1.ติดต่อพบปะลูกค้า 2.ออกบูธ+Eventเป็นครั้งคราว 3.ปิดการขาย+รักษาฐานลูกค้า 4.ดูแลบริการหลังการขาย 5.โปรโมตให้หลายProduct อาทิ เช่น โครงการ CSR , อสังหาริมทรัพย์กลุ่ม โครงการบ้านเเละคอนโดพัทยา, Automoti...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

Staff โฆษณา

Ideal Approach Co,Ltd

1. เพศ ชาย/หญิง 2. วุฒิ ม.6, ปวส., ป.ตรี อายุ 20 ปี ขึ้นไป 3. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ปฎิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

ผู้จัดการฝึกหัด

Ideal Approach Co,Ltd

รักในการทำงานเป็นทีม ??? 1.ดูแลงานฝ่ายประสานงาน ฝ่าย operation 2.เรียนรู้+บริหารงานเบื้องต้น 3.พัฒนาองค์กรณ์ 4.เปิดใจเรียนรู้ 5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

Marketing Officer

Ideal Approach Co,Ltd

-คิดค้ากลยุทธ์เชิงการตลาด - ติดต่อองค์กรณ์ ทั้งในภาครัฐ และ เอกชน -ดำเนินกิจกรรมภายในออฟฟิส -ทำการตลาดให้กับ Cosmetics+ Skin Care นำเข้า -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ -8.30- 16.15 น.

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน - ดูแลคุณภาพอาหาร และสินค้าให้ได้มาตรฐาน

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)ในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Officer) ด่วนมาก!

บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด

1. จัดแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรประจำสำนักงาน(OE) ด่วนมาก!

บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด

ทางด้าน Office Engineer

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบริการ ร้านอาหาร เบเกอร์รี่ ประศูนย์การค้า The Jas สาขาศรีนคินทร์

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

- ดูแลและบริการลูกค้าภายในร้าน - รับออเดอร์รายการอาหาร - รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

พนักงานบริการลูกค้า Shop AIS มาร์เก็ต วิลเล็จ หัวหิน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ประจำสาขา market village hua hin(หัวหิน) - บริการลูกค้าหน้าเคาร์เตอร์ - ชี้แจงและแจ้งแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ขายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ประจำ Shop AIS ศรีสมาน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

- ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ดูแลคิว การใช้เครื่องกดบัตรคิว - แนะนำ การใช้งาน ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ - ให้บริการรับชำระเงินและบริการต่างๆแก่ลูกค้า - ขายโทรศัพท์ และแพ็คเก็จ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

ทั้งหมด 38,688 รายการ