Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

บัญชี

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 628รายการ
พนักงานขายโครงการ-ภาคเหนือ

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเสนอขายสินค้า กับ เจ้าของโครงการบ้าน และอาคารสูง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

พนักงานขายโมเดิร์นเทรด ภาคเหนือ

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-ติดตามข้อมูลเอกสารการขายของช่องทางโมเดรินเทรดที่เกี่ยวกับการขาย รายงานการคืนสินค้า รายงานค่าใช้จ่ายต่างๆของโมเดิรนเทรด -ดูแลรับผิดชอบ PC ทุกสาขา -ดูรายงานPromotion ต่่างๆ ของห้างฯ -สามารถวิเคราะห์การ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

พนักงานขายโมเดิร์นเทรค ภาคกลาง

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-ติดตามข้อมูลเอกสารการขายของช่องทางโมเดรินเทรดที่เกี่ยวกับการขาย รายงานการคืนสินค้า รายงานค่าใช้จ่ายต่างๆของโมเดิรนเทรด -ดูแลรับผิดชอบ PC ทุกสาขา -ดูรายงานPromotion ต่่างๆ ของห้างฯ -สามารถวิเคราะห์การ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร

Sales ภาคเหนือ

บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการรถยนต์ - ดูแล กระตุ้นยอดขายในเขตรับผิดชอบ - ประสานงานกับพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่ประจำศูนย์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : น่าน

ผจก.เขตการขาย (ภาคเหนือ)

บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

วางแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน บริหารงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

ช่าง (ประจำศูนย์ HONDA เพชรบูรณ์)

บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด

- ล้างรถ ขัดเคลือบสี ล้างแอร์รนยนต์ที่เข้ามาใช้บริการ - ทำเอกสารประกอบการล้าง และรวบรวมส่งหัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบูรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการจังหวัดออนเทรด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำปาง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

J.D. POOLS (BANGKOK) CO., LTD

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (เชียงใหม่)

J.D. POOLS (BANGKOK) CO., LTD

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

ทั้งหมด 628 รายการ